artykuł nr 1

Zmiana MPZP obręb Kawki uchwała Nr 54.360.2023 z dn. 29.11.2023 r.