artykuł nr 1

Mpzp w obr. Aleksandrów i Janiki uchwala Nr 55.371.2023 z dn. 28.12.2023 r.