artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 120.9.2023 Wójta Gminy Panki z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Panki