artykuł nr 1

INFORMACJA

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
GMINY PANKI I PRZYSTAJŃ

 

 

Urząd Gminy Panki informuje mieszkańców Gminy Panki i Przystajń, iż wykonawca instalacji solarnych Antinus Sp. z o. o. na podstawie podpisanej umowy
z Gminą Panki nie może żądać od użytkowników instalacji solarnych zapłaty za jej serwis oraz wymiany płynu solarnego.

Uprzejmie proszę o zgłaszanie do tut. Urzędu Gminy wszelkich prób poboru jakichkolwiek opłat przez w/w wykonawcę.

 

 

/Wójt Gminy Panki/