artykuł nr 1

Informacja o wynikach konsultacji społecznych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Panki na lata 2023-2030