artykuł nr 1

TRENING SYSTEMU POWSZECHNEGO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA O ZAGROŻENIU Z POWIETRZA