artykuł nr 1

Wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych