artykuł nr 1

Protokół z przeprowadzonych konsultacji