artykuł nr 1

Informacja dotycząca zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Panki

Inspektorat Zaopatrzenia w Wodę i Gospodarki Komunalnej w Pankach informuje, że zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dn. 29 marca 2022 r. dotyczącej zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Panki cena wody za m3 wynosić będzie - 4,77 zł netto.

Równocześnie informujemy, iż Rada Gminy w Pankach Uchwałą nr 36.249.2022 z dn. 05.04.2022 r. ustaliła dopłaty do dwóch grup taryfowych odbiorców wody na okres jednego roku.

 

/ Wójt Gminy Panki /