artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 0050.52.2022 Wójta Gminy Panki z dnia 10 maja 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie