artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 0050.45.2023 Wójta Gminy Panki z dnia 4 maja 2023 roku w spawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Pankach