artykuł nr 1

Nabór wniosków w sprawie udziału w I etapie ,,Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Panki"

Urząd Gminy w Pankach ogłasza nabór wniosków w sprawie udziału w I etapie „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Panki".

Nabór trwać będzie od 2 maja do 11 maja 2017 r. Wnioski mogą składać mieszkańcy Gminy Panki, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami i planują przeprowadzić w najbliższym czasie w swoich budynkach jednorodzinnych:

- wymianę kotła c.o.;

- ocieplenia ścian;

- wymianę okien

- wymianę drzwi zewnętrznych.

Program przewiduje możliwość pozyskania środków finansowych w formie dotacji dla osób fizycznych w w/w zakresie. W ramach projektu przewiduje się finansowanie na poziomie do 50% kosztów inwestycji:

- wymiana kotła c. o - nie więcej niż 9 000 zł (dofin. z UG) + dotacja ze środków WFOŚiGW każdorazowo 25% kosztów inwestycji do maks. kwoty dofinansowania 4 500 zł ;

- ocieplenia ścian - nie więcej niż 7 500 (dofin. z UG) + dotacja ze środków WFOŚiGW każdorazowo 15% kosztów inwestycji do maks. kwoty dofinansowania 3 750 zł ;

- wymianę okien - nie więcej niż 6 750 (dofin. z UG) + dotacja ze środków WFOŚiGW każdorazowo 15% kosztów inwestycji do maks. kwoty dofinansowania 3 000 zł ;

- wymianę drzwi zewnętrznych - nie więcej niż 2 500 (dofin. z UG) + dotacja ze środków WFOŚiGW każdorazowo 15% kosztów inwestycji do maks. kwoty dofinansowania 3 000 zł

W/w program traktowany będzie jako pilotażowy, który powinien być dokładnie zaprogramowany. Z tego też powodu ważne jest zaplanowanie modernizacji również po stronie mieszkańca, który będzie ponosił część kosztów prac. Liczba przyjmowanych wniosków będzie ograniczona, dlatego o zakwalifikowaniu się mieszkańca decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wnioski należy składać w budynku Urzędu Gminy w Pankach przy ul. Tysiąclecia 5 w, pok. nr 16.

Wójt Gminy Panki Bogdan Praski