artykuł nr 1

Projekty Uchwał na 48.2023 Sesję Rady Gminy Panki

Załączniki:
8.12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji63 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
8.11. Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku59 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
8.10. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
8.9. Projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Panki na lata 2022-2035937 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
8.8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Panki405 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
8.7. Projekt uchwały w sprawie dopłaty do dwóch taryfowych grup odbiorców usług56 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
8.6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Panki, położonej w miejscowości Ślusarze, obręb Janiki, gmina Panki78 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
8.5. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Kałmuki, gmina Panki94 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
8.4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt290 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
8.3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Panki na lata 2023-2030MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
8.2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-2030523 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
8.1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025497 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Dostępne podkategorie:
Konsultacje społeczne