artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 120.6.2021 Wójta Gminy Panki z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Panki