artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 120.20.2021 Wójta Gminy Panki z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Panki