artykuł nr 1

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania