artykuł nr 1

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Janiki, Gmina Panki"