artykuł nr 1

O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY PANKI o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla działki 253/7 w miejscowości Praszczyki, gmina Panki