artykuł nr 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Panki za I półrocze 2014 r.