artykuł nr 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Panki za I i II półrocze 2014 r.

Załączniki:
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach484 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania budżetu GOKiS478 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego w okresie od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r. cz. 2MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego w okresie od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r. cz.110 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnichMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zmiany w planie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust.1 pkt 2 i 3989 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w KonieczkachMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania budżetu Szkoły Podstawowej w AleksandrowieMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania budżetu Zespołu Szkół w PankachMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania budżetu GOPSMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania budżetu Urzędu Gminy Panki cz.2MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania budżetu Urzędu Gminy Panki cz.1MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Zestawienie dochodów i wydatków budżetu gminy18 MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie budżetu gminyMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer