artykuł nr 1

Informacja z wykonania budżetu Gminy Panki za I kwartał 2018 r.