artykuł nr 1

Raport o stanie Gminy Panki za 2020 rok

Informujemy, że Sesja Rady Gminy Panki w trakcie której odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Panki za 2020 rok odbędzie się w dniu 28 czerwca 2021 r. o godzinie 14.00 w sali narad w strażnicy OSP
w Pankach. Zgłoszenie udziału w debacie nad Raportem można złożyć do godz. 10.00 w dniu 28.06.2021 r. w pok. nr 14 (Biuro Rady Gminy).

Dostępne podkategorie:
Rok 2018