artykuł nr 1

Raport o stanie Gminy Panki za 2021 rok

Informujemy, że Sesja Rady Gminy Panki w trakcie której odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Panki za 2021 rok odbędzie się w dniu 21 lipca 2022 r. o godzinie 14.00 w sali narad strażnicy OSP w Pankach. Zgłoszenie udziału w debacie nad Raportem można złożyć do dnia 20.07.2022 r. do godziny 15:30 w Urzędzie Gminy w Pankach, ul. Tysiąclecia 5, 42-140 Panki, pok. nr 14 (Biuro Rady Gminy).

Dostępne podkategorie:
Rok 2018