artykuł nr 1

Sprawozdanie z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PANKI za I półrocze 2019 roku