artykuł nr 1

Projekt Uchwały budżetowej gminy na rok 2020 wraz z uzasadnieniem