artykuł nr 1

Informacja z wykonania budżetu Gminy Panki za IV kwartał 2019 r.