artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019