artykuł nr 1

Opinia o możliwości spłaty przez Gminę Panki pożyczki w kwocie 1.953.408,45 zł