artykuł nr 1

Opinia o przedłożonym przez Wójta Gminy Panki projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok wraz z uzasadnieniem