artykuł nr 1

Sprawozdanie Wójta Gminy Panki z realizacji Programu współpracy Gminy Panki z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021