artykuł nr 1

Sprawozdanie Wójta Gminy Panki z realizacji Programu Współpracy Gminy Panki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020