artykuł nr 1

Pakiet Informacyjny

Załączniki:
Pierwotna uchwała budżetowa 2014 część 2872 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Pierwotna uchwała budżetowa 2014 część 1MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Opinia RIO w sprawie prawidłowości kwoty długu224 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Pierwotna uchwała w sprawie wpf 2014-2026MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Aktualna uchwała budżetowa901 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Aktualna uchwała w sprawie wpf 2014-2026MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Uchwała w sprawie emisji obligacji245 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia 2013MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r. część 2MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r. część 1MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o stanie mienia 2012MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania budżetu 2013MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Opinia RIO sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2013192 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Opinia RIO sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok222 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Opinia RIO sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok216 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja o kredytach, akcjach i poręczeniach 145 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie budżetowe za I kwartał 2014MBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie budżetowe za 2013 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rokMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Pakiet informacyjny327 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer