artykuł nr 1

PROJEKT Uchwały w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2017