artykuł nr 1

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Panki na rok 2017