artykuł nr 1

Projekt uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Panki