artykuł nr 1

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017