artykuł nr 1

Informacja o przystąpieniu przez Gminę Panki do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych