artykuł nr 1

Ogłoszenie o wyniku przetargu na zadanie pn.„Termomodernizacja wraz z wymianą pokryciadachowego budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przy ul. Tysiąclecia 17 w Pankach"