artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Hali Sportowej w Pankach, przy ul. Ogrodowej, działka nr ewid. 413/2"