artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia dot. Dowozu uczniów do Gimnazjum w Pankach i Szkoły Podstawowej w Konieczkach w roku szkolnym 2012/2013