artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym dotyczącym zadania: Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Pankach i Szkoły Podstawowej w Konieczkach w roku szkolnym 2015/2016, 2016/2017 oraz 2017/2018