artykuł nr 1

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym dotyczącym zadania: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Panki, ul. Zwierzyniecka