artykuł nr 1

Ogłoszenie o wynikach przetargu nieograniczonego ne zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Przystajń i Gminy Panki