artykuł nr 1

Ogłoszenia o wynikach przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Przystajń i Gminy Panki i ich jednostek organizacyjnych oraz Związku Międzygminnego Panki - Przystajń ds. Ochrony Wód