artykuł nr 1

Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gminy Przystajń i Gminy Panki