artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe ZBI.ZO.271.07.2023 "Doradztwo oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży mostowej w ramach inwestycji pn. "Budowa mostu na rzece Pankówka w miejscowości Cyganka- Gmina Panki"