artykuł nr 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w obrębie Panki, gmina Panki. Uchwała nr 28.201.2021 Rady Gminy Panki z dnia 12.08.2021 r.