artykuł nr 1

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Panki o przystąpieniu do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Panki dla obszarów w obrębach Aleksandrów, Cyganka, Kawki, Janiki, Panki, Zwierzyniec III i Żerdzina zgodnie z uchwałą Nr 50.337.2023 z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Panki, dla obszarów w obrębach Aleksandrów, Cyganka, Kawki, Janiki, Panki, Zwierzyniec III i Żerdzina.