Protokół ustalenia referendum gminnego

Załączniki
Załącznik   583.883 KB

Skład Terytorialnej Komisji ds. Referendum w Pankach

Załączniki
Załącznik   57.500 KB

Skład Obwodowych Komisji ds. Referendum

Załączniki
Załącznik   166.500 KB
Zmiana składu OKW nr 1 w Pankach   45.150 KB
Załącznik   44.515 KB

Informacja w sprawie spisu wyborców

Załączniki
Załącznik   275.399 KB

Uchwała Nr 23.179.2017 Rady Gminy Panki z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na członków Gminnej Komisji ds. Referendum oraz Obwodowych Komisji ds. Referendum w związku z referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Panki i Rady Gminy Panki przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 5 marca 2017 r.

Załączniki
Załącznik   188.688 KB

Posiedzenie członków Gminnej i Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Referendum w Pankach

Dnia 13.02.2017 r. ( poniedziałek )

o godzinie 1400

w Sali OSP Panki odbędzie się posiedzenie członków Gminnej i Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Referendum w Pankach.

Z upoważnienia Komisarza Wyborczego

w Częstochowie

Wójt Gminy Panki

/-/ Bogdan Praski

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Referendum w Pankach

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Referendum w Pankach

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

Obwieszczenie o obwodach

Załączniki
Załącznik   54.000 KB
Załącznik   54.000 KB

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny na jego pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy w Pankach najpóźniej do dnia 28 lutego 2017 r. może być dopisany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, który jest dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych tj.:

- Komisja Obwodowa Nr 2 Panki - Szkoła Podstawowa ul. Tysiąclecia 17, 42 – 140 Panki, lub

- Komisja Obwodowa Nr 3 Aleksandrów - Szkoła Podstawowa Aleksandrów 31, 42 – 140 Panki.

W Urzędzie Gminy w Panki dostępna jest informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz instrukcja głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a (pokój nr 15).

INFORMACJA w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów pomiotów uprawnionych do udziału w referendum

Zgodnie z Zarządzeniem nr 70/2015 Wójta Gminy Panki z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów pomiotów uprawnionych do udziału w referendum miejsca przeznaczone do umieszczania obwieszczeń i plakatów to:

 1. Aleksandrów nr 16
 2. Jaciska nr 16
 3. Kałmuki nr 23
 4. Kałmuki nr 40
 5. Kawki nr 12
 6. Konieczki nr 14a
 7. Kostrzyna nr 29
 8. Pacanów nr 6
 9. Panki, ul. Krótka 2
 10. Panki, ul. Tysiąclecia 5
 11. Praszczyki nr 54
 12. Ślusarze nr 4
 13. Żerdzina nr 2
 14. Zwierzyniec Trzeci nr 50a.

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM W SPRAWIE ODWOŁANIA WÓJTA GMINY PANKI I RADY GMINY PANKI

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO UDZIAŁU W REFERENDUM W SPRAWIE ODWOŁANIA WÓJTA GMINY PANKI I RADY GMINY PANKI

PRAWO DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA:

Udzielanie informacji i przyjmowanie wniosków o wydanie aktu pełnomocnictwa należy kierować do pokoju nr 14 w Urzędzie Gminy Panki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lutego 2017 r.

PRAWO DO GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO:

Udzielanie informacji i przyjmowanie zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego należy kierować do pokoju nr 8 w Urzędzie Gminy Panki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2017 r.

Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców

obrazek

ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W REFERENDUM LOKALNYM

INFORMACJA O REFERENDUM LOKALNYM W SPRAWIE ODWOŁANIA ORGANÓW JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Instrukcja głosowania korespondencyjnego w referendum lokalnym

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z dnia 29 lipca 2011 r.)

Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania Wójta Gminy Panki oraz Rady Gminy Panki przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 5 marca 2017 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 16 stycznia 2017 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Panki oraz Rady Gminy Panki przed upływem kadencji