główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 11084
   Dane podstawowe 363686
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3319
     Stanowiska - numery telefonów 7012
     Wybory 2449
     RODO w Urzędzie Gminy Panki 736
   Aktualności 48109
     Aktualności - rok 2020 255
     Aktualności - rok 2019 3627
     Aktualności - rok 2018 4584
     Aktualności - rok 2017 6062
     Aktualności - rok 2015 565
   Godziny urzędowania 13271
   Referendum Gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Panki oraz Rady Gminy Panki przed upływem kadencji 2248
   INFORMACJA O REFERENDUM LOKALNYM W SPRAWIE ODWOŁANIA ORGANÓW JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1186
   Wybory 3282
   Struktura organizacyjna 12527
   Regulamin wprowadzania procedury naboru pracowników w Urzędzie Gminy 9427
     Procedura naboru na wolne miejsca parcy w Urzędzie Gminy 2399
     Ogłoszenie o naborze na wolne miejsce pracy w Urzędzie Gminy 5332
   Ogłoszenie o naborze na wolne miejsce pracy w Urzędzie Gminy 59295
   Regulamin Pracy Urzędu Gminy Panki 1770
   Protokoły kontroli 4996
   Rejestr umów cywilnoprawnych 2603
PZU TRASY ZDROWIA
   Informacje o programie 2474
   Aktualności 4041
   Zaproszenia 2604
Organy
   Wójt Gminy 18126
     CV 5370
     Kompetencje 3518
     Kontakt 5472
     Dyżury 2670
     Zarządzenia Wójta Gminy Panki 4584
   Sekretarz 10791
     CV 4438
     Kompetencje 3317
   Skarbnik 9669
   Rada Gminy 27554
     Przewodniczący Rady 4421
     Skład Rady 5958
     Skład Osobowy Komisji Rewizyjnej 2521
     Skład Osobowy Komisji Budżetu i Finansów 1868
     Skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 1656
     Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 79
     Regulamin 1985
     Kompetencje 2239
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2019 291
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2018. 803
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2017. 1215
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2016. 1978
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2015. 3739
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2014. 4994
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2013. 4408
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2012. 5231
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2011. 4765
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2010. 3271
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2009. 2863
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2008. 3155
     Sesje Rady Gminy Panki 5780
    ›    Najbliższa sesja Rady Gminy Panki w 2009 r. 3723
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2010 r. 1663
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2011 r. 2045
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2012 r. 2571
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2013 r. 2156
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2014 r. 2685
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2015 r. 3977
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2016 r. 2095
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2017 r. 1441
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2018 r. 1691
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2019 r. 702
     Nagrania Sesji Rady Gminy Panki Kadencja 2018-2023 437
     Uchwały Rady Gminy - rok 2004 1902
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 12 lutego 2004 roku 4693
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 kwietnia 2004 roku 3612
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 21 czewrca 2004 roku 2465
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 września 2004 roku. 2918
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 3 listopada 2004 roku 2634
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 07 grudnia 2004 roku 2775
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2004 roku 2744
     Uchwały Rady Gminy - rok 2005 1716
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 31 marca 2005 r. 3895
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 kwietnia 2005 roku 1976
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 23 czerwca 2005 roku 3470
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 listopada 2005 roku. 2871
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 31 marca 2006 roku 1901
     Uchwały Rady Gminy - rok 2006 1643
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 kwietnia 2006 roku 1478
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 lipca2006 roku 2000
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 26 października 2006 roku. 2274
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 06.12.2006 r. 2134
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 grudnia 2006 roku. 2464
     Uchwały Rady Gminy - rok 2007 1715
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 15 lutego 2007 roku 1840
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 13 kwietnia 2007 roku 1898
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 kwietnia 2007 roku 2600
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 18 czerwca 2007 roku 1878
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2007 roku 1893
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 31 października 2007 roku 1599
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 14 grudnia 2007 roku 2475
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 grudnia 2007 roku 1540
     Uchwały Rady Gminy - rok 2008 1618
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 kwietnia 2008 roku 1465
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 maja 2008 roku 1489
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2008 roku 1454
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 13czerwca 2008 roku 1171
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 sierpnia 2008 roku 2575
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 października 2008 roku 1875
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 22 i 29 grudnia 2008 roku 3811
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 marca 2008 roku 585
     Uchwały Rady Gminy - rok 2009 1640
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 23 lutego 2009 roku 2369
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 marca 2009 roku 1779
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 kwietnia 2009 roku 1523
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 26 czerwca 2009 roku 2685
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 września 2009 roku 1604
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 09 listopada 2009 roku 2120
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2009 roku 1822
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 19.03.2010 roku 2806
     Uchwały Rady Gminy - rok 2010 1806
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29.04.2010 r. 1754
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 24.06.2010 r. 1891
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 13.07.2010 r. 1393
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 17.09.2010 r. 1923
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 09.12.2010 r. 1404
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 01.12.2010 r. 1762
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 10.11.2010 r. 2235
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28.12.2010 r. 2037
     Uchwały Rady Gminy - rok 2011 2394
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 10.01.2011 r. 2200
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 09.02.2011 r. 1747
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2011 r. 1868
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 maja 2011 r. 2488
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 czerwca 2011 r. 2538
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 15 lipca 2011 r. 1477
    ›    - Sesja Rady Gminy Panki z dnia 25 sierpnia 2011 r. 1699
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 września 2011 r. 1445
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 listopada 2011 roku 2130
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 14 grudnia 2011 r. 1575
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 r. 1993
     Uchwały Rady Gminy - rok 2012 2089
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 02.02.2012 r. 6628
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 23 marca 2012 r. 2694
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 kwietnia 2012 r. 3751
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2012 r. 3243
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 14 września 2012 r. 4003
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 17 października 2012 r. 3222
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 listopada 2012 r. 5053
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2012 r. 3611
     Uchwały Rady Gminy - rok 2013 2187
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 stycznia 2013 roku 2988
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 25 lutego 2013 roku 3100
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 marca 2013 roku 1953
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 15 maja 2013 roku 2243
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 maja 2013 roku 1140
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2013 roku 2138
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 24 lipca 2013 roku 1648
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 sierpnia 2013 roku 1662
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 22 października 2013 roku 1607
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 8 listopada 2013 roku 2003
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2013 roku 1694
     Uchwały Rady Gminy - rok 2014 7598
     Uchwały Rady Gminy - rok 2015 9507
     Uchwały Rady Gminy - rok 2016 2917
     Uchwały Rady Gminy - rok 2017 1708
     Uchwały Rady Gminy - rok 2018 1556
     Uchwały Rady Gminy - rok 2019 667
   Projekty Uchwał Rady Gminy Panki 4702
     Konsultacje społeczne 1500
     Komisja Budżetu i Finansów 1711
    ›    Przedmiot działania 1087
    ›    Skład osobowy 1337
     Komisja Rewizyjna 1568
    ›    Przedmiot działania 906
    ›    Skład osobowy 1290
     Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 752
    ›    Skład osobowy 805
   Komórki organizacyjne 9245
     Inspektorat Finansowy 2788
    ›    Podatki i opłaty lokalne 2415
     Inspektorat finansowo - księgowy obsługi oświaty 3528
     Inspektorat gospodarki komunalnej 4461
   Urząd Stanu Cywilnego 9472
     Wzór formularza - "Wniosek o wydanie odpisu skróconego, zupełnego aktu" 1985
   Samodzielne stanowiska 8668
     Gospodarka gruntami 3367
     Planowanie przestrzenne i gospodarka lokalami 3035
     Ewidencja ludności 3446
     Działalność gospodarcza 3124
     Ochrona środowiska i infrastruktura techniczna 3411
     Obsługa Rady. Kultura i zdrowie. 3031
     Kadry i sprawy organizacyjne 3242
Prawo Lokalne
   Statut 7297
   Regulamin 4220
   Budżet Gminy Panki na 2014 rok 2581
   Budżet Gminy Panki na 2015 rok 1928
   Budżet Gminy Panki na 2016 rok 1501
   Budżet Gminy Panki na 2017 rok 984
   Budżet Gminy Panki na 2018 rok 1439
   Budżet Gminy Panki na 2019 rok 926
   Informacja Wójta Gminy Panki 377
     Rok 2017 52
     Rok 2018 74
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok 2202
    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok 3667
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok 1762
   Podatki i opłaty lokalne 7450
     Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, formularze. 3405
    ›    Podmiot opodatkowania 1547
    ›    Przedmiot opodatkowania 1628
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 1543
    ›    Termin płatności 1657
     Podatek od środków transportowych 2004
     Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 1500
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1544
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1506
     Wzory informacji i deklaracji podatkowych 2484
    ›    Informacje podatkowe 1593
    ›    Deklaracje podatkowe 2572
    ›    Informacje podatkowe na 2005 rok 1179
    ›    Deklaracje podatkowe na 2005 rok 1327
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. 1332
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok 570
   Informacje Urzędu 7765
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3186
     Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 9589
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Panki 1424
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kostrzyna Kotary 1341
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Cyganka i Pacanów 1599
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Panki 1237
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Panki 776
     Zarządzenia Wójta 2522
    ›    Rok 2015 1819
     Decyzje i inne akty administracyjne 2253
    ›    Rok 2015 1483
     Obwieszczenia i zawiadomienia 5345
   Strategia rozwoju 4872
   Protokoły 4737
   Ochrona środowiska 5425
     Gminny Program Ochrony Środowiska 2156
     Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Panki 1939
     Zarządzenie w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezowlenia w zakresie zbierania odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Panki 1804
     Zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów 1876
     Projekt "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Panki na lata 2011 - 2032" 1327
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2764
     Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1203
     Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 1004
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych 1496
   Ogłoszenia Przetargów 82524
     Rok 2020 93
     Rok 2019 17755
     Rok 2018 27168
     Rok 2017 25509
     Rok 2016 17175
     Rok 2015 25905
     Rok 2014 42693
     Rok 2013 18223
     Rok 2012 25121
     Rok 2011 17640
     Rok 2010 12489
     Rok 2009 13824
     Rok 2008 22357
     Rok 2007 12758
     Rok 2006 14654
     Rok 2005 10538
   Ogłoszenia o wynikach przetargów 13632
     Rok 2019 746
     Rok 2018 1367
     Rok 2017 1855
     Rok 2016 1667
     Rok 2015 3991
     Rok 2014 2922
     Rok 2013 4082
     Rok 2012 5516
     Rok 2011 3768
     Rok 2010 3189
     Rok 2009 3824
     Rok 2008 1980
     Rok 2007 1891
     Rok 2006 3151
Programy i dotacje dla mieszkańców
   Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV 151
   Odnawialne źródła energii w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 1267
   Program ograniczenia niskiej emisji - SMOG STOP 3057
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5703
     Dowody osobiste 2993
    ›    Wzór formularza - "Wniosek o wydanie dowodu osobistego" 1668
     Meldunki 2168
    ›    Wzory formularzy 1862
     Mieszkania 1659
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1544
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 1214
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 1534
     Nieruchomości 1936
    ›    Podział nieruchomości 1649
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 1267
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 1448
     Działalność gospodarcza 1993
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 1502
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1292
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1254
    ›    Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 1339
    ›    Zaświadczenia o dokonaniu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1219
     Zezwolenia i decyzje 2045
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1778
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 1324
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 1318
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 1222
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 1064
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1522
    ›    Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 750
     Zaświadczenia 1947
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 1184
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1179
Plany miejscowe
   Plan miejscowy dla miejscowości Panki 4850
   Plan miejscowy dla miejscowości Cyganka Pacanów 2658
   Plan miejscowy dla miejscowości Kostrzyna Kotary 2526
   Gminna Ewidencja Zabytków 2531
   Plany miejscowe uchwalone 21.06.2013 r. 2880
   Plany miejscowe uchwalone 30.07.2015 r. 2147
   Plany miejscowe uchwalone 09.10.2015 r. 2016
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
   Podstawowe informacje 4510
   Wykaz kart informacyjnych 4133
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki
   Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium 2719
   Studium uchwalone w dniu 2 czerwca 2015 r. 1781
Inne
   RODO 17
   NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 26703
   Azbest 4677
   Ogłoszenia 135229
   Jednostki organizacyjne 8210
     Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 5082
    ›    Kontakt 2595
    ›    Kierownictwo 2410
    ›    Wykorzystanie Hali Sportowej i regulaminy 4310
     Gminna Biblioteka Publiczna 4787
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 10366
     Gimnazjum 2777
     Szkoły Podstawowe 7340
     Przedszkole w Pankach 4644
   Sporządzenie testamentu urzędowego (allograficznego) 303
   Jednostki pomocnicze - sołectwa 4553
     Sołectwa 5251
   Organizacje pozarządowe na terenie Gminy Panki 4550
   Informacja publiczna 1335
   Spółki prawa handlowego 4042
   Oferty inwestycyjne 5589
     Infrastruktura 2064
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 1482
    ›    Stan elektryfikacji 1282
    ›    Stan telefonizacji 1312
    ›    Stan gospodarki komunalnej 1476
     Oferty 9475
   Rejestry i ewidencje 4554
     Rejestr skarg i wniosków 1901
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 1629
   Oświadczenia majątkowe 13863
     Oświadczenie majątkowe Przewodniczącej Rady Gminy Panki na początek kadencji 2018/2023 258
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Panki na zakończenie stosunku pracy 414
     Wójt 7238
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko z dniem 1 sierpnia 2007 r. 3606
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy kadencji 2010 - 2014 3564
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Panki kadencji 2010-2014 4469
     Oświadczenie majątkowe Sekretarza pełniącego funkcję od 26.02.2013 do 30.10.2015 r. 1645
     Oświadczenie majątkowe Sekretarza pełniącego funkcję od 01.11.2015 r. 1019
     Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy pełniącego funkcję od 9 maja 2017 r. 520
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko z dniem 9 maja 2017 r. 566
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 4415
    ›    Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 3339
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pankach 3564
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konieczkach 3558
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie 4654
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gimnazjum w Pankach 3514
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola w Pankach 2562
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach 2129
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach 2537
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola w Pankach powołanego na stanowisko od dnia 01 września 2007 r. - Jadwiga Tarnowska 2382
    ›    Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powołanego na stanowisko od dnia 01.08.2008 r. 2565
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora GOKiS pełniącego funkcję od 16.08.2011 r. 2266
    ›    Oświadczenie majątkowe specjalisty pracy socjalnej - T. Kuliberda 1961
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy 393
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki 4196
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2013 rok 1723
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych Gminy składane na koniec kadencji 2010-2014 3058
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych Gminy składane na początek kadencji 2014-2018 3367
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2014 rok 3049
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2015 rok 1589
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2016 rok 1292
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2017 rok 853
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki na początek kadencji 835
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2018 rok 455
     Oświadczenie Wójta Gminy Panki na koniec kadencji 2014-2018 316
     Oświadczenie Przewodniczącej Rady Gminy w Pankach na koniec kadencji 2014-2018 367
     Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko 20.07.2018 r. 149
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko 26.11.2018 r. 219
     Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Panki powołanego na stanowisko 30 stycznia 2019 roku 148
   Mikroporady dla małego przedsiębiorcy 2421
   Narodowe Siły Rezerwowe 3641
   Informacje nieudostępnione 2013
   Redakcja Biuletynu 4978
   Emisja Obligacji 40912
   Konsultacje społeczne 4486
Emisja Obligacji
   Obligacje 838
Łączna liczba odwiedzin:2159951