Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1932214
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ339235
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 339235
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2914
     Stanowiska - numery telefonów 4004
     Wybory 1377
     RODO w Urzędzie Gminy Panki 209
   Aktualności 43849
     Aktualności - rok 2018 2637
     Aktualności - rok 2017 5119
     Aktualności - rok 2015 434
   Godziny urzędowania 11373
   Referendum Gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Panki oraz Rady Gminy Panki przed upływem kadencji 1627
   INFORMACJA O REFERENDUM LOKALNYM W SPRAWIE ODWOŁANIA ORGANÓW JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 909
   Wybory 1672
   Struktura organizacyjna 11454
   Regulamin wprowadzania procedury naboru pracowników w Urzędzie Gminy 8941
     Procedura naboru na wolne miejsca parcy w Urzędzie Gminy 2220
     Ogłoszenie o naborze na wolne miejsce pracy w Urzędzie Gminy 5028
   Ogłoszenie o naborze na wolne miejsce pracy w Urzędzie Gminy 52561
   Regulamin Pracy Urzędu Gminy Panki 750
   Protokoły kontroli 4669
   Rejestr umów cywilnoprawnych 2166
PZU TRASY ZDROWIA
   Informacje o programie 2268
   Aktualności 3771
   Zaproszenia 2444
Organy
   Wójt Gminy 16421
     CV 4968
     Kompetencje 3237
     Kontakt 4737
     Dyżury 2466
     Zarządzenia Wójta Gminy Panki 3091
   Sekretarz 10057
     CV 4140
     Kompetencje 3072
   Skarbnik 9007
   Rada Gminy 25065
     Przewodniczący Rady 4074
     Skład Rady 5128
     Skład Osobowy Komisji Rewizyjnej 2181
     Skład Osobowy Komisji Budżetu i Finansów 1685
     Skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 1505
     Regulamin 1876
     Kompetencje 2114
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2008. 2935
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2009. 2702
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2010. 3117
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2011. 4544
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2012. 5043
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2013. 4224
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2014. 4813
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2015. 3561
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2016. 1776
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2017. 975
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2018. 308
     Sesje Rady Gminy Panki 4960
    ›    Najbliższa sesja Rady Gminy Panki w 2009 r. 3325
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2010 r. 1477
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2011 r. 1790
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2012 r. 2324
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2013 r. 1847
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2014 r. 2426
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2015 r. 3744
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2016 r. 1798
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2017 r. 1179
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2018 r. 798
     Uchwały Rady Gminy - rok 2004 1786
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 12 lutego 2004 roku 4350
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 kwietnia 2004 roku 3345
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 21 czewrca 2004 roku 2200
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 września 2004 roku. 2704
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 3 listopada 2004 roku 2391
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 07 grudnia 2004 roku 2549
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2004 roku 2604
     Uchwały Rady Gminy - rok 2005 1608
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 31 marca 2005 r. 3633
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 kwietnia 2005 roku 1833
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 23 czerwca 2005 roku 3230
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 listopada 2005 roku. 2632
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 31 marca 2006 roku 1782
     Uchwały Rady Gminy - rok 2006 1545
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 kwietnia 2006 roku 1350
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 lipca2006 roku 1871
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 26 października 2006 roku. 2085
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 06.12.2006 r. 1946
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 grudnia 2006 roku. 2265
     Uchwały Rady Gminy - rok 2007 1623
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 15 lutego 2007 roku 1721
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 13 kwietnia 2007 roku 1693
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 kwietnia 2007 roku 2331
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 18 czerwca 2007 roku 1630
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2007 roku 1692
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 31 października 2007 roku 1451
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 14 grudnia 2007 roku 2221
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 grudnia 2007 roku 1398
     Uchwały Rady Gminy - rok 2008 1531
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 kwietnia 2008 roku 1326
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 maja 2008 roku 1334
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2008 roku 1309
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 13czerwca 2008 roku 1018
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 sierpnia 2008 roku 2287
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 października 2008 roku 1647
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 22 i 29 grudnia 2008 roku 3435
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 marca 2008 roku 249
     Uchwały Rady Gminy - rok 2009 1542
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 23 lutego 2009 roku 2147
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 marca 2009 roku 1578
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 kwietnia 2009 roku 1349
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 26 czerwca 2009 roku 2385
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 września 2009 roku 1412
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 09 listopada 2009 roku 1889
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2009 roku 1636
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 19.03.2010 roku 2466
     Uchwały Rady Gminy - rok 2010 1706
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29.04.2010 r. 1559
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 24.06.2010 r. 1653
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 13.07.2010 r. 1208
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 17.09.2010 r. 1702
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 09.12.2010 r. 1266
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 01.12.2010 r. 1571
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 10.11.2010 r. 1998
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28.12.2010 r. 1799
     Uchwały Rady Gminy - rok 2011 2235
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 10.01.2011 r. 1964
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 09.02.2011 r. 1591
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2011 r. 1588
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 maja 2011 r. 2172
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 czerwca 2011 r. 2208
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 15 lipca 2011 r. 1316
    ›    - Sesja Rady Gminy Panki z dnia 25 sierpnia 2011 r. 1449
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 września 2011 r. 1299
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 listopada 2011 roku 1847
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 14 grudnia 2011 r. 1414
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 r. 1797
     Uchwały Rady Gminy - rok 2012 1969
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 02.02.2012 r. 6321
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 23 marca 2012 r. 2548
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 kwietnia 2012 r. 3543
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2012 r. 2986
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 14 września 2012 r. 3801
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 17 października 2012 r. 3021
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 listopada 2012 r. 4812
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2012 r. 3449
     Uchwały Rady Gminy - rok 2013 2012
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 stycznia 2013 roku 2683
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 25 lutego 2013 roku 2806
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 marca 2013 roku 1821
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 15 maja 2013 roku 2008
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 maja 2013 roku 983
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2013 roku 1857
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 24 lipca 2013 roku 1351
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 sierpnia 2013 roku 1469
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 22 października 2013 roku 1356
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 8 listopada 2013 roku 1604
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2013 roku 1524
     Uchwały Rady Gminy - rok 2014 7162
     Uchwały Rady Gminy - rok 2015 9142
     Uchwały Rady Gminy - rok 2016 2412
     Uchwały Rady Gminy - rok 2017 1246
     Uchwały Rady Gminy - rok 2018 539
   Projekty Uchwał Rady Gminy Panki 4228
     Konsultacje społeczne 973
     Komisja Budżetu i Finansów 1641
    ›    Przedmiot działania 942
    ›    Skład osobowy 1206
     Komisja Rewizyjna 1484
    ›    Przedmiot działania 799
    ›    Skład osobowy 1147
     Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 685
    ›    Skład osobowy 659
   Komórki organizacyjne 8731
     Inspektorat Finansowy 2588
    ›    Podatki i opłaty lokalne 2205
     Inspektorat finansowo - księgowy obsługi oświaty 3293
     Inspektorat gospodarki komunalnej 4169
   Urząd Stanu Cywilnego 8782
     Wzór formularza - "Wniosek o wydanie odpisu skróconego, zupełnego aktu" 1872
   Samodzielne stanowiska 8080
     Gospodarka gruntami 3038
     Planowanie przestrzenne i gospodarka lokalami 2793
     Ewidencja ludności 3176
     Działalność gospodarcza 2886
     Ochrona środowiska i infrastruktura techniczna 3118
     Obsługa Rady. Kultura i zdrowie. 2833
     Kadry i sprawy organizacyjne 2980
Prawo Lokalne
   Statut 6984
   Regulamin 4002
   Budżet Gminy Panki na 2014 rok 2425
   Budżet Gminy Panki na 2015 rok 1743
   Budżet Gminy Panki na 2016 rok 1304
   Budżet Gminy Panki na 2017 rok 531
   Budżet Gminy Panki na 2018 rok 730
   Informacja Wójta Gminy Panki 71
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok 2053
    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok 3506
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok 1486
   Podatki i opłaty lokalne 6708
     Podatek od nieruchomości, opłaty targowej na rok 2004, zwolnień podatkowych oraz poboru opłaty targowej 3006
    ›    Podmiot opodatkowania 1363
    ›    Przedmiot opodatkowania 1419
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 1326
    ›    Termin płatności 1316
    ›    Stawki podatku 1354
     Podatek od środków transportowych 1827
     Podatek rolny 1547
    ›    Obniżenie ceny skupu żyta 1320
    ›    Zwolnienia od podatku rolnego 1246
     Podatek leśny 1644
     Podatek od posiadania psów 1655
     Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 1364
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1436
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1366
     Wzory informacji i deklaracji podatkowych 2203
    ›    Informacje podatkowe 1341
    ›    Deklaracje podatkowe 2125
    ›    Informacje podatkowe na 2005 rok 1048
    ›    Deklaracje podatkowe na 2005 rok 1174
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. 1145
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok 350
   Informacje Urzędu 7004
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2937
     Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 8544
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Panki 1209
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kostrzyna Kotary 1188
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Cyganka i Pacanów 1396
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Panki 1083
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Panki 588
     Zarządzenia Wójta 2273
    ›    Rok 2015 1667
     Decyzje i inne akty administracyjne 2001
    ›    Rok 2015 1352
     Obwieszczenia i zawiadomienia 4795
   Strategia rozwoju 4667
   Protokoły 4531
   Ochrona środowiska 5073
     Gminny Program Ochrony Środowiska 2029
     Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Panki 1823
     Zarządzenie w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezowlenia w zakresie zbierania odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Panki 1672
     Zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów 1603
     Projekt "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Panki na lata 2011 - 2032" 1190
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2589
     Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1059
     Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 638
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych 657
   Ogłoszenia Przetargów 77868
     Rok 2005 10313
     Rok 2006 14447
     Rok 2007 12665
     Rok 2008 22236
     Rok 2009 13649
     Rok 2010 12240
     Rok 2011 15214
     Rok 2012 20130
     Rok 2013 15770
     Rok 2014 42391
     Rok 2015 24657
     Rok 2016 16863
     Rok 2017 25125
     Rok 2018 15627
   Ogłoszenia o wynikach przetargów 12755
     Rok 2006 2938
     Rok 2007 1793
     Rok 2008 1873
     Rok 2009 3678
     Rok 2010 3007
     Rok 2011 3532
     Rok 2012 5313
     Rok 2013 3847
     Rok 2014 2731
     Rok 2015 3808
     Rok 2016 1486
     Rok 2017 1618
     Rok 2018 751
Programy i dotacje dla mieszkańców
   Odnawialne źródła energii w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 937
   Program ograniczenia niskiej emisji - SMOG STOP 2355
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5168
     Dowody osobiste 2712
    ›    Wzór formularza - "Wniosek o wydanie dowodu osobistego" 1398
     Meldunki 1997
    ›    Wzory formularzy 1630
     Mieszkania 1521
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1362
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 1028
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 1308
     Nieruchomości 1729
    ›    Podział nieruchomości 1374
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 1114
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 1300
     Działalność gospodarcza 1807
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 1321
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1147
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1108
    ›    Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 1190
    ›    Zaświadczenia o dokonaniu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1056
     Zezwolenia i decyzje 1839
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1535
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 1189
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 1173
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 1105
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 944
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1350
    ›    Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 573
     Zaświadczenia 1704
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 1031
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1036
Plany miejscowe
   Plan miejscowy dla miejscowości Panki 4011
   Plan miejscowy dla miejscowości Cyganka Pacanów 2395
   Plan miejscowy dla miejscowości Kostrzyna Kotary 2280
   Gminna Ewidencja Zabytków 2325
   Plany miejscowe uchwalone 21.06.2013 r. 2477
   Plany miejscowe uchwalone 30.07.2015 r. 1690
   Plany miejscowe uchwalone 09.10.2015 r. 1601
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
   Podstawowe informacje 4206
   Wykaz kart informacyjnych 3944
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki
   Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium 2426
   Studium uchwalone w dniu 2 czerwca 2015 r. 1477
Inne
   NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 22564
   Azbest 4021
   Ogłoszenia 113654
   Jednostki organizacyjne 7863
     Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 4564
    ›    Kontakt 2189
    ›    Kierownictwo 2145
    ›    Wykorzystanie Hali Sportowej i regulaminy 3830
     Gminna Biblioteka Publiczna 4487
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9117
     Gimnazjum 2646
     Szkoły Podstawowe 6449
     Przedszkole w Pankach 4288
   Sporządzenie testamentu urzędowego (allograficznego) 55
   Jednostki pomocnicze 4331
     Sołectwa 4529
    ›    Statut Sołectw 1326
     Dzielnice 1378
     Osiedla 1285
   Organizacje pozarządowe na terenie Gminy Panki 4321
   Informacja publiczna 1105
   Spółki prawa handlowego 3900
   Oferty inwestycyjne 5361
     Infrastruktura 1930
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 1284
    ›    Stan elektryfikacji 1160
    ›    Stan telefonizacji 1161
    ›    Stan gospodarki komunalnej 1322
     Oferty 9371
   Rejestry i ewidencje 4374
     Rejestr skarg i wniosków 1438
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 1455
   Oświadczenia majątkowe 11986
     Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy pełniącego funkcję do 26.02.2013 r. 4634
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Panki na zakończenie stosunku pracy 98
     Wójt 6833
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko z dniem 1 sierpnia 2007 r. 3396
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy kadencji 2010 - 2014 3361
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Panki kadencji 2010-2014 4336
     Oświadczenie majątkowe Sekretarza pełniącego funkcję od 26.02.2013 do 30.10.2015 r. 1533
     Oświadczenie majątkowe Sekretarza pełniącego funkcję od 01.11.2015 r. 887
     Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy pełniącego funkcję od 9 maja 2017 r. 332
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko z dniem 9 maja 2017 r. 358
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 3913
    ›    Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 3100
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pankach 3094
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konieczkach 3106
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie 4289
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gimnazjum w Pankach 3215
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola w Pankach 2311
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach 1921
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach 2214
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola w Pankach powołanego na stanowisko od dnia 01 września 2007 r. - Jadwiga Tarnowska 2079
    ›    Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powołanego na stanowisko od dnia 01.08.2008 r. 2190
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora GOKiS pełniącego funkcję od 16.08.2011 r. 1983
    ›    Oświadczenie majątkowe specjalisty pracy socjalnej - T. Kuliberda 1604
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy 26
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki 3500
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2010 rok 2191
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2011 rok 5055
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2012 rok 2103
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2013 rok 1484
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych Gminy składane na koniec kadencji 2010-2014 2686
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych Gminy składane na początek kadencji 2014-2018 2967
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2014 rok 2683
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2015 rok 1248
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2016 rok 992
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2017 rok 296
     Oświadczenie Wójta Gminy Panki na koniec kadencji 2014-2018 48
     Oświadczenie Przewodniczącej Rady Gminy w Pankach na koniec kadencji 2014-2018 45
   Mikroporady dla małego przedsiębiorcy 2270
   Narodowe Siły Rezerwowe 3453
   Informacje nieudostępnione 1826
   Redakcja Biuletynu 4821
   Emisja Obligacji 31817
   Konsultacje społeczne 3698
Emisja Obligacji
   Obligacje 240