Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1842610
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ322208
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 322208
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2797
     Stanowiska - numery telefonów 2870
     Wybory 14
   Aktualności 42358
     Aktualności - rok 2018 1169
     Aktualności - rok 2017 4961
     Aktualności - rok 2015 391
   Godziny urzędowania 10720
   Referendum Gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Panki oraz Rady Gminy Panki przed upływem kadencji 1422
   INFORMACJA O REFERENDUM LOKALNYM W SPRAWIE ODWOŁANIA ORGANÓW JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 763
   Wybory 11
   Struktura organizacyjna 11154
   Regulamin wprowadzania procedury naboru pracowników w Urzędzie Gminy 8743
     Procedura naboru na wolne miejsca parcy w Urzędzie Gminy 2147
     Ogłoszenie o naborze na wolne miejsce pracy w Urzędzie Gminy 4894
   Ogłoszenie o naborze na wolne miejsce pracy w Urzędzie Gminy 48986
   Regulamin Pracy Urzędu Gminy Panki 398
   Protokoły kontroli 4556
   Rejestr umów cywilnoprawnych 2021
PZU TRASY ZDROWIA
   Informacje o programie 2158
   Aktualności 3698
   Zaproszenia 2373
Organy
   Wójt Gminy 15884
     CV 4907
     Kompetencje 3170
     Kontakt 4609
     Dyżury 2423
     Zarządzenia Wójta Gminy Panki 2807
   Sekretarz 9880
     CV 4005
     Kompetencje 3016
   Skarbnik 8745
   Rada Gminy 24383
     Przewodniczący Rady 4004
     Skład Rady 4946
     Skład Osobowy Komisji Rewizyjnej 2135
     Skład Osobowy Komisji Budżetu i Finansów 1652
     Skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 1470
     Regulamin 1849
     Kompetencje 2072
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2008. 2894
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2009. 2681
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2010. 3091
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2011. 4512
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2012. 4997
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2013. 4200
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2014. 4788
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2015. 3540
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2016. 1725
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2017. 922
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2018. 135
     Sesje Rady Gminy Panki 4754
    ›    Najbliższa sesja Rady Gminy Panki w 2009 r. 3253
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2010 r. 1443
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2011 r. 1752
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2012 r. 2289
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2013 r. 1817
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2014 r. 2393
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2015 r. 3708
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2016 r. 1757
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2017 r. 1113
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2018 r. 272
     Uchwały Rady Gminy - rok 2004 1738
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 12 lutego 2004 roku 4242
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 kwietnia 2004 roku 3269
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 21 czewrca 2004 roku 2146
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 września 2004 roku. 2661
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 3 listopada 2004 roku 2332
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 07 grudnia 2004 roku 2507
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2004 roku 2565
     Uchwały Rady Gminy - rok 2005 1585
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 31 marca 2005 r. 3487
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 kwietnia 2005 roku 1796
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 23 czerwca 2005 roku 3161
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 listopada 2005 roku. 2588
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 31 marca 2006 roku 1744
     Uchwały Rady Gminy - rok 2006 1522
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 kwietnia 2006 roku 1317
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 lipca2006 roku 1836
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 26 października 2006 roku. 2051
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 06.12.2006 r. 1907
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 grudnia 2006 roku. 2232
     Uchwały Rady Gminy - rok 2007 1602
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 15 lutego 2007 roku 1689
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 13 kwietnia 2007 roku 1648
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 kwietnia 2007 roku 2293
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 18 czerwca 2007 roku 1597
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2007 roku 1656
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 31 października 2007 roku 1418
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 14 grudnia 2007 roku 2179
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 grudnia 2007 roku 1358
     Uchwały Rady Gminy - rok 2008 1507
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 kwietnia 2008 roku 1291
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 maja 2008 roku 1288
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2008 roku 1270
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 13czerwca 2008 roku 987
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 sierpnia 2008 roku 2252
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 października 2008 roku 1611
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 22 i 29 grudnia 2008 roku 3356
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 marca 2008 roku 218
     Uchwały Rady Gminy - rok 2009 1519
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 23 lutego 2009 roku 2103
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 marca 2009 roku 1542
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 kwietnia 2009 roku 1314
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 26 czerwca 2009 roku 2350
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 września 2009 roku 1381
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 09 listopada 2009 roku 1857
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2009 roku 1602
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 19.03.2010 roku 2434
     Uchwały Rady Gminy - rok 2010 1683
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29.04.2010 r. 1528
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 24.06.2010 r. 1624
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 13.07.2010 r. 1169
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 17.09.2010 r. 1663
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 09.12.2010 r. 1232
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 01.12.2010 r. 1538
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 10.11.2010 r. 1965
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28.12.2010 r. 1768
     Uchwały Rady Gminy - rok 2011 2208
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 10.01.2011 r. 1910
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 09.02.2011 r. 1546
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2011 r. 1545
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 maja 2011 r. 2139
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 czerwca 2011 r. 2150
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 15 lipca 2011 r. 1279
    ›    - Sesja Rady Gminy Panki z dnia 25 sierpnia 2011 r. 1411
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 września 2011 r. 1249
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 listopada 2011 roku 1817
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 14 grudnia 2011 r. 1361
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 r. 1759
     Uchwały Rady Gminy - rok 2012 1942
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 02.02.2012 r. 6273
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 23 marca 2012 r. 2513
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 kwietnia 2012 r. 3493
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2012 r. 2953
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 14 września 2012 r. 3762
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 17 października 2012 r. 2985
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 listopada 2012 r. 4779
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2012 r. 3411
     Uchwały Rady Gminy - rok 2013 1986
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 stycznia 2013 roku 2629
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 25 lutego 2013 roku 2765
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 marca 2013 roku 1791
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 15 maja 2013 roku 1977
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 maja 2013 roku 945
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2013 roku 1816
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 24 lipca 2013 roku 1316
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 sierpnia 2013 roku 1438
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 22 października 2013 roku 1322
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 8 listopada 2013 roku 1503
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2013 roku 1492
     Uchwały Rady Gminy - rok 2014 7117
     Uchwały Rady Gminy - rok 2015 9087
     Uchwały Rady Gminy - rok 2016 2288
     Uchwały Rady Gminy - rok 2017 1058
     Uchwały Rady Gminy - rok 2018 169
   Projekty Uchwał Rady Gminy Panki 4067
     Konsultacje społeczne 881
     Komisja Budżetu i Finansów 1621
    ›    Przedmiot działania 885
    ›    Skład osobowy 1155
     Komisja Rewizyjna 1466
    ›    Przedmiot działania 764
    ›    Skład osobowy 1110
     Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 666
    ›    Skład osobowy 628
   Komórki organizacyjne 8567
     Inspektorat Finansowy 2530
    ›    Podatki i opłaty lokalne 2141
     Inspektorat finansowo - księgowy obsługi oświaty 3222
     Inspektorat gospodarki komunalnej 4077
   Urząd Stanu Cywilnego 8558
     Wzór formularza - "Wniosek o wydanie odpisu skróconego, zupełnego aktu" 1834
   Samodzielne stanowiska 7907
     Gospodarka gruntami 2953
     Planowanie przestrzenne i gospodarka lokalami 2687
     Ewidencja ludności 3099
     Działalność gospodarcza 2841
     Ochrona środowiska i infrastruktura techniczna 2976
     Obsługa Rady. Kultura i zdrowie. 2737
     Kadry i sprawy organizacyjne 2919
Prawo Lokalne
   Statut 6874
   Regulamin 3931
   Budżet Gminy Panki na 2014 rok 2303
   Budżet Gminy Panki na 2015 rok 1664
   Budżet Gminy Panki na 2016 rok 1202
   Budżet Gminy Panki na 2017 rok 364
   Budżet Gminy Panki na 2018 rok 435
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok 1994
    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok 3433
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok 1276
   Podatki i opłaty lokalne 6515
     Podatek od nieruchomości, opłaty targowej na rok 2004, zwolnień podatkowych oraz poboru opłaty targowej 2907
    ›    Podmiot opodatkowania 1305
    ›    Przedmiot opodatkowania 1361
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 1282
    ›    Termin płatności 1277
    ›    Stawki podatku 1292
     Podatek od środków transportowych 1779
     Podatek rolny 1513
    ›    Obniżenie ceny skupu żyta 1279
    ›    Zwolnienia od podatku rolnego 1205
     Podatek leśny 1570
     Podatek od posiadania psów 1619
     Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 1302
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1409
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1308
     Wzory informacji i deklaracji podatkowych 2148
    ›    Informacje podatkowe 1287
    ›    Deklaracje podatkowe 2060
    ›    Informacje podatkowe na 2005 rok 1008
    ›    Deklaracje podatkowe na 2005 rok 1136
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. 1012
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok 264
   Informacje Urzędu 6698
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2862
     Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 8190
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Panki 1111
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kostrzyna Kotary 1156
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Cyganka i Pacanów 1341
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Panki 1044
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Panki 529
     Zarządzenia Wójta 2185
    ›    Rok 2015 1624
     Decyzje i inne akty administracyjne 1919
    ›    Rok 2015 1313
     Obwieszczenia i zawiadomienia 4608
   Strategia rozwoju 4575
   Protokoły 4461
   Ochrona środowiska 4909
     Gminny Program Ochrony Środowiska 1962
     Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Panki 1784
     Zarządzenie w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezowlenia w zakresie zbierania odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Panki 1621
     Zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów 1534
     Projekt "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Panki na lata 2011 - 2032" 1132
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2546
     Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1018
     Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 409
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych 434
   Ogłoszenia Przetargów 75227
     Rok 2005 10284
     Rok 2006 14407
     Rok 2007 12642
     Rok 2008 22206
     Rok 2009 13598
     Rok 2010 12202
     Rok 2011 15185
     Rok 2012 20083
     Rok 2013 15732
     Rok 2014 42360
     Rok 2015 24037
     Rok 2016 16776
     Rok 2017 24834
     Rok 2018 4297
   Ogłoszenia o wynikach przetargów 12251
     Rok 2006 2890
     Rok 2007 1768
     Rok 2008 1851
     Rok 2009 3645
     Rok 2010 2987
     Rok 2011 3507
     Rok 2012 5277
     Rok 2013 3811
     Rok 2014 2696
     Rok 2015 3738
     Rok 2016 1444
     Rok 2017 1528
     Rok 2018 252
Programy i dotacje dla mieszkańców
   Odnawialne źródła energii w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 810
   Program ograniczenia niskiej emisji - SMOG STOP 2063
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 4941
     Dowody osobiste 2631
    ›    Wzór formularza - "Wniosek o wydanie dowodu osobistego" 1329
     Meldunki 1956
    ›    Wzory formularzy 1585
     Mieszkania 1455
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1223
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 978
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 1177
     Nieruchomości 1659
    ›    Podział nieruchomości 1300
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 1066
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 1254
     Działalność gospodarcza 1760
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 1261
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1108
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1076
    ›    Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 1150
    ›    Zaświadczenia o dokonaniu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1008
     Zezwolenia i decyzje 1777
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1485
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 1142
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 1136
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 1073
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 911
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1298
    ›    Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 528
     Zaświadczenia 1625
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 987
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 996
Plany miejscowe
   Plan miejscowy dla miejscowości Panki 3670
   Plan miejscowy dla miejscowości Cyganka Pacanów 2229
   Plan miejscowy dla miejscowości Kostrzyna Kotary 2141
   Gminna Ewidencja Zabytków 2223
   Plany miejscowe uchwalone 21.06.2013 r. 2314
   Plany miejscowe uchwalone 30.07.2015 r. 1577
   Plany miejscowe uchwalone 09.10.2015 r. 1452
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
   Podstawowe informacje 4122
   Wykaz kart informacyjnych 3873
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki
   Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium 2252
   Studium uchwalone w dniu 2 czerwca 2015 r. 1385
Inne
   NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 21618
   Azbest 3896
   Ogłoszenia 105077
   Jednostki organizacyjne 7700
     Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 4329
    ›    Kontakt 2025
    ›    Kierownictwo 2069
    ›    Wykorzystanie Hali Sportowej i regulaminy 3669
     Gminna Biblioteka Publiczna 4298
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8549
     Gimnazjum 2605
     Szkoły Podstawowe 5970
     Przedszkole w Pankach 4147
   Jednostki pomocnicze 4238
     Sołectwa 4369
    ›    Statut Sołectw 1281
     Dzielnice 1344
     Osiedla 1248
   Organizacje pozarządowe na terenie Gminy Panki 4223
   Informacja publiczna 999
   Spółki prawa handlowego 3816
   Oferty inwestycyjne 5297
     Infrastruktura 1909
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 1231
    ›    Stan elektryfikacji 1128
    ›    Stan telefonizacji 1107
    ›    Stan gospodarki komunalnej 1285
     Oferty 9345
   Rejestry i ewidencje 4277
     Rejestr skarg i wniosków 1395
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 1427
   Oświadczenia majątkowe 11190
     Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy pełniącego funkcję do 26.02.2013 r. 4594
     Wójt 6721
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko z dniem 1 sierpnia 2007 r. 3303
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy kadencji 2010 - 2014 3291
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Panki kadencji 2010-2014 4290
     Oświadczenie majątkowe Sekretarza pełniącego funkcję od 26.02.2013 do 30.10.2015 r. 1496
     Oświadczenie majątkowe Sekretarza pełniącego funkcję od 01.11.2015 r. 843
     Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy pełniącego funkcję od 9 maja 2017 r. 215
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko z dniem 9 maja 2017 r. 229
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 3687
    ›    Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 3025
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pankach 2991
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konieczkach 3019
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie 4089
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gimnazjum w Pankach 3147
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola w Pankach 2259
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach 1870
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach 2136
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola w Pankach powołanego na stanowisko od dnia 01 września 2007 r. - Jadwiga Tarnowska 2035
    ›    Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powołanego na stanowisko od dnia 01.08.2008 r. 2108
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora GOKiS pełniącego funkcję od 16.08.2011 r. 1929
    ›    Oświadczenie majątkowe specjalisty pracy socjalnej - T. Kuliberda 1535
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki 3140
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2010 rok 2137
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2011 rok 5010
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2012 rok 2062
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2013 rok 1440
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych Gminy składane na koniec kadencji 2010-2014 2610
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych Gminy składane na początek kadencji 2014-2018 2849
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2014 rok 2609
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2015 rok 1205
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2016 rok 859
   Mikroporady dla małego przedsiębiorcy 2180
   Narodowe Siły Rezerwowe 3382
   Informacje nieudostępnione 1750
   Redakcja Biuletynu 4761
   Emisja Obligacji 27926
   Konsultacje społeczne 3579