Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1869168
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ327738
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 327738
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2842
     Stanowiska - numery telefonów 3236
     Wybory 77
     RODO w Urzędzie Gminy Panki 90
   Aktualności 42713
     Aktualności - rok 2018 1533
     Aktualności - rok 2017 5040
     Aktualności - rok 2015 405
   Godziny urzędowania 10859
   Referendum Gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Panki oraz Rady Gminy Panki przed upływem kadencji 1484
   INFORMACJA O REFERENDUM LOKALNYM W SPRAWIE ODWOŁANIA ORGANÓW JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 801
   Wybory 54
   Struktura organizacyjna 11244
   Regulamin wprowadzania procedury naboru pracowników w Urzędzie Gminy 8796
     Procedura naboru na wolne miejsca parcy w Urzędzie Gminy 2169
     Ogłoszenie o naborze na wolne miejsce pracy w Urzędzie Gminy 4934
   Ogłoszenie o naborze na wolne miejsce pracy w Urzędzie Gminy 49795
   Regulamin Pracy Urzędu Gminy Panki 526
   Protokoły kontroli 4606
   Rejestr umów cywilnoprawnych 2064
PZU TRASY ZDROWIA
   Informacje o programie 2186
   Aktualności 3725
   Zaproszenia 2395
Organy
   Wójt Gminy 16016
     CV 4927
     Kompetencje 3196
     Kontakt 4645
     Dyżury 2434
     Zarządzenia Wójta Gminy Panki 2885
   Sekretarz 9940
     CV 4084
     Kompetencje 3037
   Skarbnik 8834
   Rada Gminy 24614
     Przewodniczący Rady 4019
     Skład Rady 4967
     Skład Osobowy Komisji Rewizyjnej 2146
     Skład Osobowy Komisji Budżetu i Finansów 1661
     Skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 1482
     Regulamin 1857
     Kompetencje 2081
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2008. 2908
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2009. 2687
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2010. 3102
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2011. 4520
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2012. 5007
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2013. 4208
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2014. 4795
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2015. 3547
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2016. 1736
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2017. 951
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2018. 216
     Sesje Rady Gminy Panki 4822
    ›    Najbliższa sesja Rady Gminy Panki w 2009 r. 3268
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2010 r. 1451
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2011 r. 1762
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2012 r. 2299
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2013 r. 1825
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2014 r. 2401
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2015 r. 3716
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2016 r. 1768
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2017 r. 1126
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2018 r. 452
     Uchwały Rady Gminy - rok 2004 1748
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 12 lutego 2004 roku 4272
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 kwietnia 2004 roku 3281
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 21 czewrca 2004 roku 2159
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 września 2004 roku. 2673
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 3 listopada 2004 roku 2344
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 07 grudnia 2004 roku 2515
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2004 roku 2577
     Uchwały Rady Gminy - rok 2005 1591
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 31 marca 2005 r. 3575
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 kwietnia 2005 roku 1804
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 23 czerwca 2005 roku 3171
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 listopada 2005 roku. 2596
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 31 marca 2006 roku 1751
     Uchwały Rady Gminy - rok 2006 1529
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 kwietnia 2006 roku 1325
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 lipca2006 roku 1843
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 26 października 2006 roku. 2060
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 06.12.2006 r. 1915
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 grudnia 2006 roku. 2239
     Uchwały Rady Gminy - rok 2007 1610
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 15 lutego 2007 roku 1698
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 13 kwietnia 2007 roku 1657
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 kwietnia 2007 roku 2303
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 18 czerwca 2007 roku 1604
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2007 roku 1663
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 31 października 2007 roku 1426
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 14 grudnia 2007 roku 2187
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 grudnia 2007 roku 1370
     Uchwały Rady Gminy - rok 2008 1513
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 kwietnia 2008 roku 1299
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 maja 2008 roku 1299
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2008 roku 1283
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 13czerwca 2008 roku 994
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 sierpnia 2008 roku 2260
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 października 2008 roku 1618
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 22 i 29 grudnia 2008 roku 3366
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 marca 2008 roku 225
     Uchwały Rady Gminy - rok 2009 1525
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 23 lutego 2009 roku 2112
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 marca 2009 roku 1549
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 kwietnia 2009 roku 1322
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 26 czerwca 2009 roku 2359
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 września 2009 roku 1388
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 09 listopada 2009 roku 1863
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2009 roku 1611
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 19.03.2010 roku 2441
     Uchwały Rady Gminy - rok 2010 1690
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29.04.2010 r. 1535
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 24.06.2010 r. 1631
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 13.07.2010 r. 1178
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 17.09.2010 r. 1670
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 09.12.2010 r. 1240
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 01.12.2010 r. 1545
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 10.11.2010 r. 1973
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28.12.2010 r. 1775
     Uchwały Rady Gminy - rok 2011 2217
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 10.01.2011 r. 1917
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 09.02.2011 r. 1556
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2011 r. 1553
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 maja 2011 r. 2144
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 czerwca 2011 r. 2158
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 15 lipca 2011 r. 1288
    ›    - Sesja Rady Gminy Panki z dnia 25 sierpnia 2011 r. 1421
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 września 2011 r. 1257
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 listopada 2011 roku 1824
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 14 grudnia 2011 r. 1372
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 r. 1768
     Uchwały Rady Gminy - rok 2012 1951
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 02.02.2012 r. 6281
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 23 marca 2012 r. 2520
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 kwietnia 2012 r. 3503
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2012 r. 2960
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 14 września 2012 r. 3770
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 17 października 2012 r. 2992
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 listopada 2012 r. 4787
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2012 r. 3419
     Uchwały Rady Gminy - rok 2013 1993
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 stycznia 2013 roku 2636
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 25 lutego 2013 roku 2780
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 marca 2013 roku 1798
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 15 maja 2013 roku 1986
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 maja 2013 roku 956
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2013 roku 1823
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 24 lipca 2013 roku 1324
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 sierpnia 2013 roku 1446
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 22 października 2013 roku 1331
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 8 listopada 2013 roku 1539
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2013 roku 1499
     Uchwały Rady Gminy - rok 2014 7133
     Uchwały Rady Gminy - rok 2015 9099
     Uchwały Rady Gminy - rok 2016 2355
     Uchwały Rady Gminy - rok 2017 1092
     Uchwały Rady Gminy - rok 2018 277
   Projekty Uchwał Rady Gminy Panki 4128
     Konsultacje społeczne 923
     Komisja Budżetu i Finansów 1627
    ›    Przedmiot działania 892
    ›    Skład osobowy 1162
     Komisja Rewizyjna 1472
    ›    Przedmiot działania 771
    ›    Skład osobowy 1118
     Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 671
    ›    Skład osobowy 635
   Komórki organizacyjne 8616
     Inspektorat Finansowy 2550
    ›    Podatki i opłaty lokalne 2157
     Inspektorat finansowo - księgowy obsługi oświaty 3242
     Inspektorat gospodarki komunalnej 4102
   Urząd Stanu Cywilnego 8607
     Wzór formularza - "Wniosek o wydanie odpisu skróconego, zupełnego aktu" 1846
   Samodzielne stanowiska 7958
     Gospodarka gruntami 2972
     Planowanie przestrzenne i gospodarka lokalami 2699
     Ewidencja ludności 3110
     Działalność gospodarcza 2849
     Ochrona środowiska i infrastruktura techniczna 2993
     Obsługa Rady. Kultura i zdrowie. 2745
     Kadry i sprawy organizacyjne 2935
Prawo Lokalne
   Statut 6903
   Regulamin 3962
   Budżet Gminy Panki na 2014 rok 2328
   Budżet Gminy Panki na 2015 rok 1681
   Budżet Gminy Panki na 2016 rok 1225
   Budżet Gminy Panki na 2017 rok 392
   Budżet Gminy Panki na 2018 rok 516
   Informacja Wójta Gminy Panki 34
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok 2011
    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok 3465
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok 1325
   Podatki i opłaty lokalne 6573
     Podatek od nieruchomości, opłaty targowej na rok 2004, zwolnień podatkowych oraz poboru opłaty targowej 2938
    ›    Podmiot opodatkowania 1312
    ›    Przedmiot opodatkowania 1374
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 1289
    ›    Termin płatności 1286
    ›    Stawki podatku 1306
     Podatek od środków transportowych 1797
     Podatek rolny 1527
    ›    Obniżenie ceny skupu żyta 1292
    ›    Zwolnienia od podatku rolnego 1215
     Podatek leśny 1585
     Podatek od posiadania psów 1627
     Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 1316
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1414
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1318
     Wzory informacji i deklaracji podatkowych 2159
    ›    Informacje podatkowe 1298
    ›    Deklaracje podatkowe 2072
    ›    Informacje podatkowe na 2005 rok 1015
    ›    Deklaracje podatkowe na 2005 rok 1143
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. 1051
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok 282
   Informacje Urzędu 6799
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2885
     Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 8298
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Panki 1125
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kostrzyna Kotary 1164
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Cyganka i Pacanów 1350
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Panki 1054
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Panki 538
     Zarządzenia Wójta 2219
    ›    Rok 2015 1634
     Decyzje i inne akty administracyjne 1943
    ›    Rok 2015 1320
     Obwieszczenia i zawiadomienia 4636
   Strategia rozwoju 4597
   Protokoły 4486
   Ochrona środowiska 4959
     Gminny Program Ochrony Środowiska 1975
     Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Panki 1792
     Zarządzenie w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezowlenia w zakresie zbierania odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Panki 1632
     Zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów 1544
     Projekt "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Panki na lata 2011 - 2032" 1149
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2557
     Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1028
     Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 475
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych 515
   Ogłoszenia Przetargów 76104
     Rok 2005 10295
     Rok 2006 14418
     Rok 2007 12650
     Rok 2008 22215
     Rok 2009 13613
     Rok 2010 12213
     Rok 2011 15193
     Rok 2012 20093
     Rok 2013 15744
     Rok 2014 42370
     Rok 2015 24257
     Rok 2016 16797
     Rok 2017 24923
     Rok 2018 8252
   Ogłoszenia o wynikach przetargów 12423
     Rok 2006 2900
     Rok 2007 1779
     Rok 2008 1857
     Rok 2009 3650
     Rok 2010 2993
     Rok 2011 3513
     Rok 2012 5288
     Rok 2013 3830
     Rok 2014 2711
     Rok 2015 3767
     Rok 2016 1457
     Rok 2017 1558
     Rok 2018 430
Programy i dotacje dla mieszkańców
   Odnawialne źródła energii w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 859
   Program ograniczenia niskiej emisji - SMOG STOP 2128
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 4998
     Dowody osobiste 2645
    ›    Wzór formularza - "Wniosek o wydanie dowodu osobistego" 1341
     Meldunki 1963
    ›    Wzory formularzy 1593
     Mieszkania 1468
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1234
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 988
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 1188
     Nieruchomości 1674
    ›    Podział nieruchomości 1320
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 1075
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 1263
     Działalność gospodarcza 1773
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 1269
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1121
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1082
    ›    Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 1159
    ›    Zaświadczenia o dokonaniu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1017
     Zezwolenia i decyzje 1800
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1494
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 1149
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 1143
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 1081
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 918
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1315
    ›    Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 536
     Zaświadczenia 1652
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 996
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1003
Plany miejscowe
   Plan miejscowy dla miejscowości Panki 3767
   Plan miejscowy dla miejscowości Cyganka Pacanów 2261
   Plan miejscowy dla miejscowości Kostrzyna Kotary 2170
   Gminna Ewidencja Zabytków 2246
   Plany miejscowe uchwalone 21.06.2013 r. 2363
   Plany miejscowe uchwalone 30.07.2015 r. 1615
   Plany miejscowe uchwalone 09.10.2015 r. 1497
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
   Podstawowe informacje 4153
   Wykaz kart informacyjnych 3897
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki
   Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium 2297
   Studium uchwalone w dniu 2 czerwca 2015 r. 1420
Inne
   NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 21903
   Azbest 3921
   Ogłoszenia 107944
   Jednostki organizacyjne 7749
     Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 4375
    ›    Kontakt 2054
    ›    Kierownictwo 2088
    ›    Wykorzystanie Hali Sportowej i regulaminy 3755
     Gminna Biblioteka Publiczna 4359
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8693
     Gimnazjum 2618
     Szkoły Podstawowe 6046
     Przedszkole w Pankach 4182
   Sporządzenie testamentu urzędowego (allograficznego) 15
   Jednostki pomocnicze 4270
     Sołectwa 4402
    ›    Statut Sołectw 1295
     Dzielnice 1351
     Osiedla 1253
   Organizacje pozarządowe na terenie Gminy Panki 4249
   Informacja publiczna 1035
   Spółki prawa handlowego 3842
   Oferty inwestycyjne 5315
     Infrastruktura 1914
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 1246
    ›    Stan elektryfikacji 1135
    ›    Stan telefonizacji 1117
    ›    Stan gospodarki komunalnej 1292
     Oferty 9352
   Rejestry i ewidencje 4306
     Rejestr skarg i wniosków 1406
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 1435
   Oświadczenia majątkowe 11508
     Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy pełniącego funkcję do 26.02.2013 r. 4608
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Panki na zakończenie stosunku pracy 19
     Wójt 6768
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko z dniem 1 sierpnia 2007 r. 3335
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy kadencji 2010 - 2014 3304
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Panki kadencji 2010-2014 4308
     Oświadczenie majątkowe Sekretarza pełniącego funkcję od 26.02.2013 do 30.10.2015 r. 1504
     Oświadczenie majątkowe Sekretarza pełniącego funkcję od 01.11.2015 r. 857
     Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy pełniącego funkcję od 9 maja 2017 r. 254
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko z dniem 9 maja 2017 r. 294
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 3795
    ›    Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 3052
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pankach 3033
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konieczkach 3041
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie 4104
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gimnazjum w Pankach 3161
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola w Pankach 2270
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach 1887
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach 2169
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola w Pankach powołanego na stanowisko od dnia 01 września 2007 r. - Jadwiga Tarnowska 2047
    ›    Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powołanego na stanowisko od dnia 01.08.2008 r. 2141
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora GOKiS pełniącego funkcję od 16.08.2011 r. 1947
    ›    Oświadczenie majątkowe specjalisty pracy socjalnej - T. Kuliberda 1560
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki 3305
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2010 rok 2159
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2011 rok 5021
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2012 rok 2072
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2013 rok 1453
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych Gminy składane na koniec kadencji 2010-2014 2624
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych Gminy składane na początek kadencji 2014-2018 2868
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2014 rok 2630
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2015 rok 1218
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2016 rok 938
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2017 rok 69
   Mikroporady dla małego przedsiębiorcy 2214
   Narodowe Siły Rezerwowe 3402
   Informacje nieudostępnione 1770
   Redakcja Biuletynu 4777
   Emisja Obligacji 29256
   Konsultacje społeczne 3621