główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 1008
   Dane podstawowe 361477
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3194
     Stanowiska - numery telefonów 6213
     Wybory 2080
     RODO w Urzędzie Gminy Panki 589
   Aktualności 46799
     Aktualności - rok 2019 2016
     Aktualności - rok 2018 4239
     Aktualności - rok 2017 5893
     Aktualności - rok 2015 514
   Godziny urzędowania 12559
   Referendum Gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Panki oraz Rady Gminy Panki przed upływem kadencji 1905
   INFORMACJA O REFERENDUM LOKALNYM W SPRAWIE ODWOŁANIA ORGANÓW JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1061
   Wybory 2399
   Struktura organizacyjna 12147
   Regulamin wprowadzania procedury naboru pracowników w Urzędzie Gminy 9252
     Procedura naboru na wolne miejsca parcy w Urzędzie Gminy 2327
     Ogłoszenie o naborze na wolne miejsce pracy w Urzędzie Gminy 5247
   Ogłoszenie o naborze na wolne miejsce pracy w Urzędzie Gminy 57777
   Regulamin Pracy Urzędu Gminy Panki 1402
   Protokoły kontroli 4865
   Rejestr umów cywilnoprawnych 2434
PZU TRASY ZDROWIA
   Informacje o programie 2365
   Aktualności 3899
   Zaproszenia 2533
Organy
   Wójt Gminy 17574
     CV 5242
     Kompetencje 3441
     Kontakt 5207
     Dyżury 2593
     Zarządzenia Wójta Gminy Panki 3869
   Sekretarz 10580
     CV 4352
     Kompetencje 3244
   Skarbnik 9445
   Rada Gminy 26805
     Przewodniczący Rady 4295
     Skład Rady 5594
     Skład Osobowy Komisji Rewizyjnej 2455
     Skład Osobowy Komisji Budżetu i Finansów 1802
     Skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 1599
     Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 21
     Regulamin 1937
     Kompetencje 2196
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2008. 3042
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2009. 2770
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2010. 3177
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2011. 4625
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2012. 5126
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2013. 4280
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2014. 4901
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2015. 3639
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2016. 1854
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2017. 1063
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2018. 637
     Sesje Rady Gminy Panki 5532
    ›    Najbliższa sesja Rady Gminy Panki w 2009 r. 3487
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2010 r. 1562
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2011 r. 1918
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2012 r. 2436
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2013 r. 1961
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2014 r. 2531
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2015 r. 3844
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2016 r. 1913
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2017 r. 1300
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2018 r. 1477
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2019 r. 381
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2019 128
     Nagrania Sesji Rady Gminy Panki Kadencja 2018-2023 93
     Uchwały Rady Gminy - rok 2004 1860
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 12 lutego 2004 roku 4517
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 kwietnia 2004 roku 3483
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 21 czewrca 2004 roku 2336
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 września 2004 roku. 2800
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 3 listopada 2004 roku 2533
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 07 grudnia 2004 roku 2664
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2004 roku 2694
     Uchwały Rady Gminy - rok 2005 1672
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 31 marca 2005 r. 3774
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 kwietnia 2005 roku 1921
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 23 czerwca 2005 roku 3346
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 listopada 2005 roku. 2754
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 31 marca 2006 roku 1863
     Uchwały Rady Gminy - rok 2006 1600
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 kwietnia 2006 roku 1445
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 lipca2006 roku 1954
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 26 października 2006 roku. 2177
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 06.12.2006 r. 2047
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 grudnia 2006 roku. 2361
     Uchwały Rady Gminy - rok 2007 1679
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 15 lutego 2007 roku 1803
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 13 kwietnia 2007 roku 1805
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 kwietnia 2007 roku 2456
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 18 czerwca 2007 roku 1738
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2007 roku 1778
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 31 października 2007 roku 1543
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 14 grudnia 2007 roku 2345
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 grudnia 2007 roku 1489
     Uchwały Rady Gminy - rok 2008 1584
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 kwietnia 2008 roku 1419
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 maja 2008 roku 1433
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2008 roku 1410
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 13czerwca 2008 roku 1112
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 sierpnia 2008 roku 2388
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 października 2008 roku 1746
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 22 i 29 grudnia 2008 roku 3588
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 marca 2008 roku 364
     Uchwały Rady Gminy - rok 2009 1596
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 23 lutego 2009 roku 2258
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 marca 2009 roku 1669
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 kwietnia 2009 roku 1459
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 26 czerwca 2009 roku 2500
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 września 2009 roku 1499
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 09 listopada 2009 roku 1975
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2009 roku 1735
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 19.03.2010 roku 2588
     Uchwały Rady Gminy - rok 2010 1763
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29.04.2010 r. 1659
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 24.06.2010 r. 1757
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 13.07.2010 r. 1341
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 17.09.2010 r. 1800
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 09.12.2010 r. 1356
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 01.12.2010 r. 1675
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 10.11.2010 r. 2096
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28.12.2010 r. 1901
     Uchwały Rady Gminy - rok 2011 2340
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 10.01.2011 r. 2086
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 09.02.2011 r. 1697
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2011 r. 1701
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 maja 2011 r. 2312
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 czerwca 2011 r. 2336
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 15 lipca 2011 r. 1423
    ›    - Sesja Rady Gminy Panki z dnia 25 sierpnia 2011 r. 1559
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 września 2011 r. 1394
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 listopada 2011 roku 1965
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 14 grudnia 2011 r. 1524
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 r. 1887
     Uchwały Rady Gminy - rok 2012 2050
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 02.02.2012 r. 6449
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 23 marca 2012 r. 2640
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 kwietnia 2012 r. 3639
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2012 r. 3111
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 14 września 2012 r. 3895
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 17 października 2012 r. 3114
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 listopada 2012 r. 4916
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2012 r. 3566
     Uchwały Rady Gminy - rok 2013 2126
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 stycznia 2013 roku 2818
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 25 lutego 2013 roku 2950
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 marca 2013 roku 1913
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 15 maja 2013 roku 2119
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 maja 2013 roku 1084
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2013 roku 1977
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 24 lipca 2013 roku 1495
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 sierpnia 2013 roku 1561
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 22 października 2013 roku 1465
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 8 listopada 2013 roku 1874
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2013 roku 1636
     Uchwały Rady Gminy - rok 2014 7465
     Uchwały Rady Gminy - rok 2015 9361
     Uchwały Rady Gminy - rok 2016 2681
     Uchwały Rady Gminy - rok 2017 1497
     Uchwały Rady Gminy - rok 2018 1233
     Uchwały Rady Gminy - rok 2019 246
   Projekty Uchwał Rady Gminy Panki 4561
     Konsultacje społeczne 1148
     Komisja Budżetu i Finansów 1685
    ›    Przedmiot działania 1049
    ›    Skład osobowy 1297
     Komisja Rewizyjna 1533
    ›    Przedmiot działania 872
    ›    Skład osobowy 1242
     Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 731
    ›    Skład osobowy 750
   Komórki organizacyjne 9019
     Inspektorat Finansowy 2717
    ›    Podatki i opłaty lokalne 2342
     Inspektorat finansowo - księgowy obsługi oświaty 3435
     Inspektorat gospodarki komunalnej 4370
   Urząd Stanu Cywilnego 9226
     Wzór formularza - "Wniosek o wydanie odpisu skróconego, zupełnego aktu" 1935
   Samodzielne stanowiska 8474
     Gospodarka gruntami 3222
     Planowanie przestrzenne i gospodarka lokalami 2949
     Ewidencja ludności 3343
     Działalność gospodarcza 3026
     Ochrona środowiska i infrastruktura techniczna 3309
     Obsługa Rady. Kultura i zdrowie. 2968
     Kadry i sprawy organizacyjne 3111
Prawo Lokalne
   Statut 7160
   Regulamin 4132
   Budżet Gminy Panki na 2014 rok 2521
   Budżet Gminy Panki na 2015 rok 1856
   Budżet Gminy Panki na 2016 rok 1414
   Budżet Gminy Panki na 2017 rok 783
   Budżet Gminy Panki na 2018 rok 1145
   Budżet Gminy Panki na 2019 rok 417
   Informacja Wójta Gminy Panki 272
     Rok 2017 21
     Rok 2018 31
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok 2131
    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok 3599
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok 1663
   Podatki i opłaty lokalne 7126
     Podatek od nieruchomości, opłaty targowej na rok 2004, zwolnień podatkowych oraz poboru opłaty targowej 3197
    ›    Podmiot opodatkowania 1471
    ›    Przedmiot opodatkowania 1544
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 1452
    ›    Termin płatności 1587
    ›    Stawki podatku 1514
     Podatek od środków transportowych 1923
     Podatek rolny 1648
    ›    Obniżenie ceny skupu żyta 1420
    ›    Zwolnienia od podatku rolnego 1336
     Podatek leśny 1792
     Podatek od posiadania psów 1733
     Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 1451
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1494
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1456
     Wzory informacji i deklaracji podatkowych 2401
    ›    Informacje podatkowe 1522
    ›    Deklaracje podatkowe 2432
    ›    Informacje podatkowe na 2005 rok 1127
    ›    Deklaracje podatkowe na 2005 rok 1256
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. 1247
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok 473
   Informacje Urzędu 7496
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3053
     Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 9072
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Panki 1329
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kostrzyna Kotary 1275
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Cyganka i Pacanów 1519
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Panki 1184
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Panki 706
     Zarządzenia Wójta 2429
    ›    Rok 2015 1772
     Decyzje i inne akty administracyjne 2176
    ›    Rok 2015 1440
     Obwieszczenia i zawiadomienia 5141
   Strategia rozwoju 4799
   Protokoły 4668
   Ochrona środowiska 5287
     Gminny Program Ochrony Środowiska 2101
     Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Panki 1893
     Zarządzenie w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezowlenia w zakresie zbierania odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Panki 1764
     Zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów 1794
     Projekt "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Panki na lata 2011 - 2032" 1276
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2691
     Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1139
     Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 877
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych 1190
   Ogłoszenia Przetargów 80769
     Rok 2005 10390
     Rok 2006 14535
     Rok 2007 12708
     Rok 2008 22303
     Rok 2009 13718
     Rok 2010 12348
     Rok 2011 17425
     Rok 2012 23448
     Rok 2013 17980
     Rok 2014 42513
     Rok 2015 25410
     Rok 2016 16981
     Rok 2017 25329
     Rok 2018 26678
     Rok 2019 6938
   Ogłoszenia o wynikach przetargów 13327
     Rok 2006 3037
     Rok 2007 1842
     Rok 2008 1923
     Rok 2009 3731
     Rok 2010 3073
     Rok 2011 3620
     Rok 2012 5386
     Rok 2013 3907
     Rok 2014 2807
     Rok 2015 3894
     Rok 2016 1556
     Rok 2017 1699
     Rok 2018 1166
     Rok 2019 274
Programy i dotacje dla mieszkańców
   Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV 32
   Odnawialne źródła energii w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 1124
   Program ograniczenia niskiej emisji - SMOG STOP 2718
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5475
     Dowody osobiste 2869
    ›    Wzór formularza - "Wniosek o wydanie dowodu osobistego" 1556
     Meldunki 2105
    ›    Wzory formularzy 1765
     Mieszkania 1602
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1474
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 1142
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 1454
     Nieruchomości 1837
    ›    Podział nieruchomości 1523
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 1209
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 1390
     Działalność gospodarcza 1913
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 1439
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1228
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1194
    ›    Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 1279
    ›    Zaświadczenia o dokonaniu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1157
     Zezwolenia i decyzje 1957
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1659
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 1269
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 1258
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 1178
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 1020
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1464
    ›    Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 660
     Zaświadczenia 1850
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 1130
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1122
Plany miejscowe
   Plan miejscowy dla miejscowości Panki 4524
   Plan miejscowy dla miejscowości Cyganka Pacanów 2531
   Plan miejscowy dla miejscowości Kostrzyna Kotary 2431
   Gminna Ewidencja Zabytków 2446
   Plany miejscowe uchwalone 21.06.2013 r. 2700
   Plany miejscowe uchwalone 30.07.2015 r. 1973
   Plany miejscowe uchwalone 09.10.2015 r. 1859
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
   Podstawowe informacje 4375
   Wykaz kart informacyjnych 4060
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki
   Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium 2632
   Studium uchwalone w dniu 2 czerwca 2015 r. 1643
Inne
   NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 24362
   Azbest 4438
   Ogłoszenia 127339
   Jednostki organizacyjne 8090
     Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 4896
    ›    Kontakt 2407
    ›    Kierownictwo 2290
    ›    Wykorzystanie Hali Sportowej i regulaminy 4057
     Gminna Biblioteka Publiczna 4681
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9961
     Gimnazjum 2727
     Szkoły Podstawowe 7032
     Przedszkole w Pankach 4506
   Sporządzenie testamentu urzędowego (allograficznego) 208
   Jednostki pomocnicze 4452
     Sołectwa 4973
    ›    Statut Sołectw 1461
     Dzielnice 1442
     Osiedla 1336
   Organizacje pozarządowe na terenie Gminy Panki 4445
   Informacja publiczna 1240
   Spółki prawa handlowego 3985
   Oferty inwestycyjne 5471
     Infrastruktura 2018
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 1428
    ›    Stan elektryfikacji 1238
    ›    Stan telefonizacji 1275
    ›    Stan gospodarki komunalnej 1422
     Oferty 9439
   Rejestry i ewidencje 4474
     Rejestr skarg i wniosków 1658
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 1548
   Oświadczenia majątkowe 13396
     Oświadczenie majątkowe Przewodniczącej Rady Gminy Panki na początek kadencji 2018/2023 139
     Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy pełniącego funkcję do 26.02.2013 r. 4785
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Panki na zakończenie stosunku pracy 316
     Wójt 7084
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko z dniem 1 sierpnia 2007 r. 3528
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy kadencji 2010 - 2014 3469
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Panki kadencji 2010-2014 4413
     Oświadczenie majątkowe Sekretarza pełniącego funkcję od 26.02.2013 do 30.10.2015 r. 1608
     Oświadczenie majątkowe Sekretarza pełniącego funkcję od 01.11.2015 r. 977
     Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy pełniącego funkcję od 9 maja 2017 r. 467
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko z dniem 9 maja 2017 r. 507
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 4308
    ›    Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 3263
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pankach 3337
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konieczkach 3330
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie 4459
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gimnazjum w Pankach 3344
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola w Pankach 2444
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach 2035
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach 2377
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola w Pankach powołanego na stanowisko od dnia 01 września 2007 r. - Jadwiga Tarnowska 2207
    ›    Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powołanego na stanowisko od dnia 01.08.2008 r. 2402
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora GOKiS pełniącego funkcję od 16.08.2011 r. 2127
    ›    Oświadczenie majątkowe specjalisty pracy socjalnej - T. Kuliberda 1768
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy 257
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki 4057
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2010 rok 2309
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2011 rok 5218
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2012 rok 2237
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2013 rok 1586
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych Gminy składane na koniec kadencji 2010-2014 2846
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych Gminy składane na początek kadencji 2014-2018 3165
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2014 rok 2860
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2015 rok 1397
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2016 rok 1135
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2017 rok 649
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki na początek kadencji 531
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2018 rok 86
     Oświadczenie Wójta Gminy Panki na koniec kadencji 2014-2018 261
     Oświadczenie Przewodniczącej Rady Gminy w Pankach na koniec kadencji 2014-2018 310
     Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko 20.07.2018 r. 105
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko 26.11.2018 r. 163
     Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Panki powołanego na stanowisko 30 stycznia 2019 roku 40
   Mikroporady dla małego przedsiębiorcy 2364
   Narodowe Siły Rezerwowe 3577
   Informacje nieudostępnione 1937
   Redakcja Biuletynu 4900
   Emisja Obligacji 37615
   Konsultacje społeczne 3879
Emisja Obligacji
   Obligacje 634
Łączna liczba odwiedzin:2089915