Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN2057198
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ357880
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 357880
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza 3141
     Stanowiska - numery telefonów 5790
     Wybory 1983
     RODO w Urzędzie Gminy Panki 526
   Aktualności 46332
     Aktualności - rok 2019 1508
     Aktualności - rok 2018 4193
     Aktualności - rok 2017 5867
     Aktualności - rok 2015 497
   Godziny urzędowania 12263
   Referendum Gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Panki oraz Rady Gminy Panki przed upływem kadencji 1843
   INFORMACJA O REFERENDUM LOKALNYM W SPRAWIE ODWOŁANIA ORGANÓW JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1034
   Wybory 2287
   Struktura organizacyjna 12006
   Regulamin wprowadzania procedury naboru pracowników w Urzędzie Gminy 9198
     Procedura naboru na wolne miejsca parcy w Urzędzie Gminy 2310
     Ogłoszenie o naborze na wolne miejsce pracy w Urzędzie Gminy 5226
   Ogłoszenie o naborze na wolne miejsce pracy w Urzędzie Gminy 57268
   Regulamin Pracy Urzędu Gminy Panki 1311
   Protokoły kontroli 4839
   Rejestr umów cywilnoprawnych 2394
PZU TRASY ZDROWIA
   Informacje o programie 2346
   Aktualności 3876
   Zaproszenia 2520
Organy
   Wójt Gminy 17370
     CV 5207
     Kompetencje 3418
     Kontakt 5130
     Dyżury 2574
     Zarządzenia Wójta Gminy Panki 3699
   Sekretarz 10514
     CV 4325
     Kompetencje 3212
   Skarbnik 9374
   Rada Gminy 26640
     Przewodniczący Rady 4271
     Skład Rady 5532
     Skład Osobowy Komisji Rewizyjnej 2437
     Skład Osobowy Komisji Budżetu i Finansów 1783
     Skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 1583
     Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 8
     Regulamin 1926
     Kompetencje 2183
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2008. 3016
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2009. 2745
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2010. 3159
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2011. 4604
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2012. 5108
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2013. 4262
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2014. 4884
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2015. 3613
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2016. 1825
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2017. 1042
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2018. 611
     Sesje Rady Gminy Panki 5488
    ›    Najbliższa sesja Rady Gminy Panki w 2009 r. 3439
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2010 r. 1540
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2011 r. 1894
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2012 r. 2398
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2013 r. 1930
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2014 r. 2500
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2015 r. 3816
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2016 r. 1881
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2017 r. 1266
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2018 r. 1406
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2019 r. 294
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2019 86
     Nagrania Sesji Rady Gminy Panki Kadencja 2018-2023 31
     Uchwały Rady Gminy - rok 2004 1845
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 12 lutego 2004 roku 4480
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 kwietnia 2004 roku 3453
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 21 czewrca 2004 roku 2290
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 września 2004 roku. 2774
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 3 listopada 2004 roku 2512
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 07 grudnia 2004 roku 2640
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2004 roku 2677
     Uchwały Rady Gminy - rok 2005 1658
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 31 marca 2005 r. 3744
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 kwietnia 2005 roku 1897
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 23 czerwca 2005 roku 3323
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 listopada 2005 roku. 2724
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 31 marca 2006 roku 1849
     Uchwały Rady Gminy - rok 2006 1588
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 kwietnia 2006 roku 1431
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 lipca2006 roku 1939
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 26 października 2006 roku. 2154
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 06.12.2006 r. 2027
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 grudnia 2006 roku. 2338
     Uchwały Rady Gminy - rok 2007 1664
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 15 lutego 2007 roku 1788
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 13 kwietnia 2007 roku 1764
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 kwietnia 2007 roku 2422
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 18 czerwca 2007 roku 1709
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2007 roku 1754
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 31 października 2007 roku 1526
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 14 grudnia 2007 roku 2319
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 grudnia 2007 roku 1472
     Uchwały Rady Gminy - rok 2008 1574
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 kwietnia 2008 roku 1398
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 maja 2008 roku 1413
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2008 roku 1390
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 13czerwca 2008 roku 1091
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 sierpnia 2008 roku 2359
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 października 2008 roku 1722
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 22 i 29 grudnia 2008 roku 3543
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 marca 2008 roku 327
     Uchwały Rady Gminy - rok 2009 1583
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 23 lutego 2009 roku 2233
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 marca 2009 roku 1643
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 kwietnia 2009 roku 1434
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 26 czerwca 2009 roku 2465
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 września 2009 roku 1478
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 09 listopada 2009 roku 1951
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2009 roku 1712
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 19.03.2010 roku 2554
     Uchwały Rady Gminy - rok 2010 1750
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29.04.2010 r. 1633
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 24.06.2010 r. 1725
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 13.07.2010 r. 1323
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 17.09.2010 r. 1775
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 09.12.2010 r. 1337
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 01.12.2010 r. 1646
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 10.11.2010 r. 2067
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28.12.2010 r. 1873
     Uchwały Rady Gminy - rok 2011 2319
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 10.01.2011 r. 2060
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 09.02.2011 r. 1679
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2011 r. 1674
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 maja 2011 r. 2274
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 czerwca 2011 r. 2299
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 15 lipca 2011 r. 1406
    ›    - Sesja Rady Gminy Panki z dnia 25 sierpnia 2011 r. 1532
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 września 2011 r. 1377
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 listopada 2011 roku 1934
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 14 grudnia 2011 r. 1507
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 r. 1863
     Uchwały Rady Gminy - rok 2012 2036
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 02.02.2012 r. 6415
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 23 marca 2012 r. 2625
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 kwietnia 2012 r. 3614
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2012 r. 3076
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 14 września 2012 r. 3872
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 17 października 2012 r. 3088
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 listopada 2012 r. 4887
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2012 r. 3551
     Uchwały Rady Gminy - rok 2013 2107
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 stycznia 2013 roku 2782
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 25 lutego 2013 roku 2910
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 marca 2013 roku 1899
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 15 maja 2013 roku 2086
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 maja 2013 roku 1063
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2013 roku 1942
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 24 lipca 2013 roku 1465
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 sierpnia 2013 roku 1541
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 22 października 2013 roku 1437
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 8 listopada 2013 roku 1838
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2013 roku 1620
     Uchwały Rady Gminy - rok 2014 7404
     Uchwały Rady Gminy - rok 2015 9319
     Uchwały Rady Gminy - rok 2016 2596
     Uchwały Rady Gminy - rok 2017 1452
     Uchwały Rady Gminy - rok 2018 1163
     Uchwały Rady Gminy - rok 2019 154
   Projekty Uchwał Rady Gminy Panki 4527
     Konsultacje społeczne 1091
     Komisja Budżetu i Finansów 1676
    ›    Przedmiot działania 1035
    ›    Skład osobowy 1279
     Komisja Rewizyjna 1524
    ›    Przedmiot działania 858
    ›    Skład osobowy 1222
     Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 725
    ›    Skład osobowy 735
   Komórki organizacyjne 8957
     Inspektorat Finansowy 2697
    ›    Podatki i opłaty lokalne 2318
     Inspektorat finansowo - księgowy obsługi oświaty 3407
     Inspektorat gospodarki komunalnej 4330
   Urząd Stanu Cywilnego 9128
     Wzór formularza - "Wniosek o wydanie odpisu skróconego, zupełnego aktu" 1921
   Samodzielne stanowiska 8402
     Gospodarka gruntami 3190
     Planowanie przestrzenne i gospodarka lokalami 2925
     Ewidencja ludności 3315
     Działalność gospodarcza 3003
     Ochrona środowiska i infrastruktura techniczna 3273
     Obsługa Rady. Kultura i zdrowie. 2948
     Kadry i sprawy organizacyjne 3084
Prawo Lokalne
   Statut 7134
   Regulamin 4106
   Budżet Gminy Panki na 2014 rok 2503
   Budżet Gminy Panki na 2015 rok 1833
   Budżet Gminy Panki na 2016 rok 1400
   Budżet Gminy Panki na 2017 rok 741
   Budżet Gminy Panki na 2018 rok 1045
   Budżet Gminy Panki na 2019 rok 318
   Informacja Wójta Gminy Panki 236
     Rok 2017 9
     Rok 2018 22
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok 2119
    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok 3577
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok 1639
   Podatki i opłaty lokalne 7065
     Podatek od nieruchomości, opłaty targowej na rok 2004, zwolnień podatkowych oraz poboru opłaty targowej 3168
    ›    Podmiot opodatkowania 1456
    ›    Przedmiot opodatkowania 1521
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 1432
    ›    Termin płatności 1450
    ›    Stawki podatku 1486
     Podatek od środków transportowych 1907
     Podatek rolny 1636
    ›    Obniżenie ceny skupu żyta 1406
    ›    Zwolnienia od podatku rolnego 1321
     Podatek leśny 1779
     Podatek od posiadania psów 1723
     Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 1435
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1483
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1436
     Wzory informacji i deklaracji podatkowych 2370
    ›    Informacje podatkowe 1492
    ›    Deklaracje podatkowe 2384
    ›    Informacje podatkowe na 2005 rok 1112
    ›    Deklaracje podatkowe na 2005 rok 1238
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. 1228
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok 453
   Informacje Urzędu 7425
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 3019
     Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 8887
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Panki 1310
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kostrzyna Kotary 1259
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Cyganka i Pacanów 1491
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Panki 1163
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Panki 688
     Zarządzenia Wójta 2404
    ›    Rok 2015 1751
     Decyzje i inne akty administracyjne 2154
    ›    Rok 2015 1426
     Obwieszczenia i zawiadomienia 5085
   Strategia rozwoju 4785
   Protokoły 4654
   Ochrona środowiska 5245
     Gminny Program Ochrony Środowiska 2091
     Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Panki 1882
     Zarządzenie w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezowlenia w zakresie zbierania odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Panki 1754
     Zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów 1765
     Projekt "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Panki na lata 2011 - 2032" 1259
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2673
     Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1122
     Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 832
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych 1100
   Ogłoszenia Przetargów 80042
     Rok 2005 10370
     Rok 2006 14519
     Rok 2007 12699
     Rok 2008 22283
     Rok 2009 13698
     Rok 2010 12323
     Rok 2011 17388
     Rok 2012 22650
     Rok 2013 17950
     Rok 2014 42490
     Rok 2015 25231
     Rok 2016 16946
     Rok 2017 25290
     Rok 2018 25511
     Rok 2019 2897
   Ogłoszenia o wynikach przetargów 13186
     Rok 2006 3013
     Rok 2007 1834
     Rok 2008 1911
     Rok 2009 3718
     Rok 2010 3054
     Rok 2011 3598
     Rok 2012 5366
     Rok 2013 3886
     Rok 2014 2782
     Rok 2015 3871
     Rok 2016 1539
     Rok 2017 1681
     Rok 2018 1115
     Rok 2019 66
Programy i dotacje dla mieszkańców
   Odnawialne źródła energii w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 1076
   Program ograniczenia niskiej emisji - SMOG STOP 2618
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 5416
     Dowody osobiste 2843
    ›    Wzór formularza - "Wniosek o wydanie dowodu osobistego" 1522
     Meldunki 2078
    ›    Wzory formularzy 1730
     Mieszkania 1583
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1450
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 1108
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 1426
     Nieruchomości 1817
    ›    Podział nieruchomości 1487
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 1193
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 1371
     Działalność gospodarcza 1887
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 1420
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1211
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1175
    ›    Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 1261
    ›    Zaświadczenia o dokonaniu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1141
     Zezwolenia i decyzje 1940
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1630
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 1252
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 1243
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 1166
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 1006
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1442
    ›    Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 646
     Zaświadczenia 1826
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 1099
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1106
Plany miejscowe
   Plan miejscowy dla miejscowości Panki 4398
   Plan miejscowy dla miejscowości Cyganka Pacanów 2502
   Plan miejscowy dla miejscowości Kostrzyna Kotary 2366
   Gminna Ewidencja Zabytków 2419
   Plany miejscowe uchwalone 21.06.2013 r. 2630
   Plany miejscowe uchwalone 30.07.2015 r. 1911
   Plany miejscowe uchwalone 09.10.2015 r. 1788
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
   Podstawowe informacje 4334
   Wykaz kart informacyjnych 4039
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki
   Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium 2611
   Studium uchwalone w dniu 2 czerwca 2015 r. 1593
Inne
   NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 23872
   Azbest 4375
   Ogłoszenia 124193
   Jednostki organizacyjne 8049
     Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 4842
    ›    Kontakt 2363
    ›    Kierownictwo 2254
    ›    Wykorzystanie Hali Sportowej i regulaminy 4006
     Gminna Biblioteka Publiczna 4623
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 9729
     Gimnazjum 2714
     Szkoły Podstawowe 6924
     Przedszkole w Pankach 4452
   Sporządzenie testamentu urzędowego (allograficznego) 161
   Jednostki pomocnicze 4437
     Sołectwa 4896
    ›    Statut Sołectw 1440
     Dzielnice 1427
     Osiedla 1328
   Organizacje pozarządowe na terenie Gminy Panki 4422
   Informacja publiczna 1215
   Spółki prawa handlowego 3970
   Oferty inwestycyjne 5447
     Infrastruktura 1990
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 1407
    ›    Stan elektryfikacji 1223
    ›    Stan telefonizacji 1261
    ›    Stan gospodarki komunalnej 1397
     Oferty 9427
   Rejestry i ewidencje 4450
     Rejestr skarg i wniosków 1588
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 1520
   Oświadczenia majątkowe 13164
     Oświadczenie majątkowe Przewodniczącej Rady Gminy Panki na początek kadencji 2018/2023 95
     Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy pełniącego funkcję do 26.02.2013 r. 4751
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Panki na zakończenie stosunku pracy 270
     Wójt 7010
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko z dniem 1 sierpnia 2007 r. 3504
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy kadencji 2010 - 2014 3448
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Panki kadencji 2010-2014 4400
     Oświadczenie majątkowe Sekretarza pełniącego funkcję od 26.02.2013 do 30.10.2015 r. 1596
     Oświadczenie majątkowe Sekretarza pełniącego funkcję od 01.11.2015 r. 964
     Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy pełniącego funkcję od 9 maja 2017 r. 446
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko z dniem 9 maja 2017 r. 485
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 4228
    ›    Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 3238
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pankach 3261
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konieczkach 3251
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie 4399
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gimnazjum w Pankach 3315
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola w Pankach 2410
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach 2000
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach 2325
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola w Pankach powołanego na stanowisko od dnia 01 września 2007 r. - Jadwiga Tarnowska 2170
    ›    Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powołanego na stanowisko od dnia 01.08.2008 r. 2359
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora GOKiS pełniącego funkcję od 16.08.2011 r. 2078
    ›    Oświadczenie majątkowe specjalisty pracy socjalnej - T. Kuliberda 1721
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy 224
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki 3978
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2010 rok 2275
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2011 rok 5177
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2012 rok 2192
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2013 rok 1558
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych Gminy składane na koniec kadencji 2010-2014 2787
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych Gminy składane na początek kadencji 2014-2018 3120
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2014 rok 2817
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2015 rok 1358
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2016 rok 1096
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2017 rok 592
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2018 rok 458
     Oświadczenie Wójta Gminy Panki na koniec kadencji 2014-2018 232
     Oświadczenie Przewodniczącej Rady Gminy w Pankach na koniec kadencji 2014-2018 274
     Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko 20.07.2018 r. 81
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko 26.11.2018 r. 135
   Mikroporady dla małego przedsiębiorcy 2345
   Narodowe Siły Rezerwowe 3551
   Informacje nieudostępnione 1910
   Redakcja Biuletynu 4884
   Emisja Obligacji 36239
   Konsultacje społeczne 3822
Emisja Obligacji
   Obligacje 591