główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Strona główna 318811
   Dane podstawowe 379777
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza 4487
     Stanowiska - numery telefonów 13693
     Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego GOKiS 270
     Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego 228
     Wybory 5440
     RODO w Urzędzie Gminy Panki 1507
   Aktualności 56296
     Aktualności - rok 2022 1558
     Aktualności - rok 2021 14362
   Godziny urzędowania 17474
   Wybory 7826
   Struktura organizacyjna 15596
   Regulamin wprowadzania procedury naboru pracowników w Urzędzie Gminy 11000
     Procedura naboru na wolne miejsca parcy w Urzędzie Gminy 3006
     Ogłoszenie o naborze na wolne miejsce pracy w Urzędzie Gminy 6345
     Konkursy na stanowiska Dyrektorów i Kierowników jednostek podległych 329
   Ogłoszenie o naborze na wolne miejsce pracy w Urzędzie Gminy 77358
   Regulamin Pracy Urzędu Gminy Panki 3158
   Ogłoszenie o naborze na wolne miejsce pracy w Jednostkach Organizacyjnych Gminy Panki 1148
   Protokoły kontroli 6113
   Rejestr umów cywilnoprawnych 3647
PZU TRASY ZDROWIA
   Informacje o programie 3525
   Aktualności 5001
   Zaproszenia 3499
Organy
   Wójt Gminy 22309
     CV 6436
     Kompetencje 4199
     Kontakt 8234
     Dyżury 3266
     Zarządzenia Wójta Gminy Panki 11922
    ›    Zarządzenia Wójta Gminy Panki 2021 rok 762
    ›    Zarządzenia Wójta Gminy Panki 2022 rok 524
   Sekretarz 12370
     CV 5027
     Kompetencje 3827
   Skarbnik 11214
   Rada Gminy 33684
     Kompetencje 2758
     Regulamin 2543
     Przewodniczący Rady 5204
     Skład Rady 7481
     Skład Osobowy Komisji Rewizyjnej 3151
     Skład Osobowy Komisji Budżetu i Finansów 2592
     Skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 2315
     Skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 612
     Protokoły z obrad sesji rady Gminy Panki - rok 2022 344
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2021 866
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2020 809
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2019 1428
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2018. 2278
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2017. 2734
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2016. 3493
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2015. 4974
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2014. 5941
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2013. 5841
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2012. 6250
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2011. 6027
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2010. 4377
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2009. 3875
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2008. 4091
     Sesje Rady Gminy Panki 7567
    ›    Najbliższa sesja Rady Gminy Panki w 2009 r. 5682
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2010 r. 3007
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2011 r. 3425
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2012 r. 3966
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2013 r. 3918
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2014 r. 4234
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2015 r. 5312
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2016 r. 3991
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2017 r. 3207
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2018 r. 3493
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2019 r. 2107
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2020 r. 1916
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2021 r. 1645
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2022 r. 813
     Nagrania Sesji Rady Gminy Panki Kadencja 2018-2023 5621
     Uchwały Rady Gminy - rok 2004 2367
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 12 lutego 2004 roku 6598
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 kwietnia 2004 roku 4965
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 21 czewrca 2004 roku 3953
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 września 2004 roku. 4241
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 3 listopada 2004 roku 4067
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 07 grudnia 2004 roku 4143
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2004 roku 3312
     Uchwały Rady Gminy - rok 2005 2105
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 31 marca 2005 r. 5267
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 kwietnia 2005 roku 2601
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 23 czerwca 2005 roku 4826
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 listopada 2005 roku. 4086
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 31 marca 2006 roku 2435
     Uchwały Rady Gminy - rok 2006 2017
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 kwietnia 2006 roku 2002
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 lipca2006 roku 2528
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 26 października 2006 roku. 3576
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 06.12.2006 r. 3423
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 grudnia 2006 roku. 3693
     Uchwały Rady Gminy - rok 2007 2212
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 15 lutego 2007 roku 2403
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 13 kwietnia 2007 roku 3199
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 kwietnia 2007 roku 4166
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 18 czerwca 2007 roku 3127
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2007 roku 3129
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 31 października 2007 roku 2145
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 14 grudnia 2007 roku 3744
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 grudnia 2007 roku 2081
     Uchwały Rady Gminy - rok 2008 2058
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 kwietnia 2008 roku 1983
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 maja 2008 roku 2010
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2008 roku 1977
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 13czerwca 2008 roku 1647
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 sierpnia 2008 roku 4259
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 października 2008 roku 3121
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 22 i 29 grudnia 2008 roku 6265
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 marca 2008 roku 2751
     Uchwały Rady Gminy - rok 2009 2041
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 23 lutego 2009 roku 4208
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 marca 2009 roku 3044
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 kwietnia 2009 roku 2061
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 26 czerwca 2009 roku 4446
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 września 2009 roku 2846
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 09 listopada 2009 roku 3794
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2009 roku 3103
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 19.03.2010 roku 4945
     Uchwały Rady Gminy - rok 2010 2325
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29.04.2010 r. 3068
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 24.06.2010 r. 3198
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 13.07.2010 r. 1916
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 17.09.2010 r. 3232
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 09.12.2010 r. 1921
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 01.12.2010 r. 3056
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 10.11.2010 r. 3998
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28.12.2010 r. 3337
     Uchwały Rady Gminy - rok 2011 2819
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 10.01.2011 r. 3513
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 09.02.2011 r. 2263
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2011 r. 3226
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 maja 2011 r. 4229
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 czerwca 2011 r. 4285
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 15 lipca 2011 r. 2072
    ›    - Sesja Rady Gminy Panki z dnia 25 sierpnia 2011 r. 2993
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 września 2011 r. 1995
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 listopada 2011 roku 3869
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 14 grudnia 2011 r. 2164
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 r. 3314
     Uchwały Rady Gminy - rok 2012 2741
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 02.02.2012 r. 8427
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 23 marca 2012 r. 3228
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 kwietnia 2012 r. 5107
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2012 r. 4946
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 14 września 2012 r. 5305
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 17 października 2012 r. 4523
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 listopada 2012 r. 6292
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2012 r. 4146
     Uchwały Rady Gminy - rok 2013 2709
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 stycznia 2013 roku 4736
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 25 lutego 2013 roku 4554
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 marca 2013 roku 2473
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 15 maja 2013 roku 3573
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 maja 2013 roku 1686
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2013 roku 3900
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 24 lipca 2013 roku 2974
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 sierpnia 2013 roku 2931
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 22 października 2013 roku 2928
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 8 listopada 2013 roku 2825
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2013 roku 2247
     Uchwały Rady Gminy - rok 2014 9029
     Uchwały Rady Gminy - rok 2015 10546
     Uchwały Rady Gminy - rok 2016 4370
     Uchwały Rady Gminy - rok 2017 3180
     Uchwały Rady Gminy - rok 2018 3582
     Uchwały Rady Gminy - rok 2019 2524
     Uchwały Rady Gminy - rok 2020 1815
     Uchwały Rady Gminy - rok 2021 2015
     Uchwały Rady Gminy - rok 2022 809
   Projekty Uchwał Rady Gminy Panki 6791
     Konsultacje społeczne 5388
     Komisja Budżetu i Finansów 1989
    ›    Przedmiot działania 1559
    ›    Skład osobowy 1775
     Komisja Rewizyjna 1852
    ›    Przedmiot działania 1336
    ›    Skład osobowy 1754
     Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 984
    ›    Skład osobowy 1234
   Komórki organizacyjne 10912
     Inspektorat Finansowy 3427
    ›    Podatki i opłaty lokalne 3174
     Inspektorat finansowo - księgowy obsługi oświaty 4190
     Inspektorat gospodarki komunalnej 5453
   Urząd Stanu Cywilnego 11380
     Wzór formularza - "Wniosek o wydanie odpisu skróconego, zupełnego aktu" 2480
   Samodzielne stanowiska 10319
     Gospodarka gruntami 4273
     Planowanie przestrzenne i gospodarka lokalami 3876
     Ewidencja ludności 4252
     Działalność gospodarcza 3726
     Ochrona środowiska i infrastruktura techniczna 4255
     Obsługa Rady. Kultura i zdrowie. 3709
     Kadry i sprawy organizacyjne 4082
Prawo Lokalne
   Statut 8809
   Regulamin 5198
   Informacja Wójta Gminy Panki - art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 1552
   Sprawozdanie finansowe Gminy Panki 1060
   Sprawozdanie finansowe Urzędu Gminy Panki 985
   Budżet Gminy Panki na 2022 rok 916
     Informacja z wykonania budżetu Gminy Panki 2022 rok 96
   Budżet Gminy Panki na 2021 rok 1414
     Informacja z wykonania budżetu Gminy Panki 2021 rok 291
   Budżet Gminy Panki na 2020 rok 1576
   Budżet Gminy Panki na 2019 rok 3365
   Budżet Gminy Panki na 2018 rok 3376
   Budżet Gminy Panki na 2014 rok 3321
   Budżet Gminy Panki na 2015 rok 2612
   Budżet Gminy Panki na 2016 rok 2588
   Budżet Gminy Panki na 2017 rok 2892
   Informacja Wójta Gminy Panki 1400
     Rok 2018 412
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok 2864
    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok 4805
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok 2508
   Podatki i opłaty lokalne 9858
     Podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, formularze. 4637
    ›    Podmiot opodatkowania 2159
    ›    Przedmiot opodatkowania 2386
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 2176
    ›    Termin płatności 2253
     Podatek od środków transportowych 2761
     Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 2015
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 2078
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 2015
     Wzory informacji i deklaracji podatkowych 3011
    ›    Informacje podatkowe 2164
    ›    Deklaracje podatkowe 3334
    ›    Informacje podatkowe na 2005 rok 1695
    ›    Deklaracje podatkowe na 2005 rok 1910
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. 2065
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok 1744
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok 886
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok 1162
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok 367
     I półrocze 193
     II półrocze 272
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok 113
     I półrocze 104
   Informacje Urzędu 10596
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 4692
     Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 14618
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Panki 2212
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kostrzyna Kotary 1970
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Cyganka i Pacanów 2407
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Panki 1924
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Panki 1468
     Zarządzenia Wójta 3364
    ›    Rok 2015 2371
     Decyzje i inne akty administracyjne 2809
    ›    Rok 2015 2030
     Obwieszczenia i zawiadomienia 6702
   Strategia rozwoju 5823
   Protokoły 5900
   Ochrona środowiska 6517
     Gminny Program Ochrony Środowiska 2615
     Zawiadomienie oraz plany urządzenia lasów 1018
     Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Panki 2418
     Zarządzenie w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezowlenia w zakresie zbierania odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Panki 2192
     Zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów 2420
     Projekt "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Panki na lata 2011 - 2032" 1807
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 3516
     Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 1767
     Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 1746
   Zarządzenia w sprawie zmian WPF 7
Zamówienia Publiczne
   Sprawozdania z Udzielonych Zamówień 655
   Plany Zamówień Publicznych 7227
   Ogłoszenia Przetargów 95842
     Rok 2022 12685
     Rok 2021 8959
     Rok 2020 88364
     Rok 2019 28961
     Rok 2018 29574
     Rok 2017 26934
     Rok 2016 18693
     Rok 2015 28316
     Rok 2014 44138
     Rok 2013 20288
     Rok 2012 26460
     Rok 2011 19378
     Rok 2010 13679
     Rok 2009 14851
     Rok 2008 22831
     Rok 2007 13174
     Rok 2006 15627
     Rok 2005 11705
   Ogłoszenia o wynikach przetargów 15666
     Rok 2021 783
     Rok 2020 1205
     Rok 2019 1385
     Rok 2018 2403
     Rok 2017 3045
     Rok 2016 2608
     Rok 2015 5017
     Rok 2014 3863
     Rok 2013 5484
     Rok 2012 6715
     Rok 2011 4921
     Rok 2010 4090
     Rok 2009 4678
     Rok 2008 2351
     Rok 2007 2274
     Rok 2006 4070
   Zamówienia poniżej 130 000 złotych 3631
     Rok 2022 6997
     Rok 2021 11503
     Rok 2020 10355
Programy i dotacje dla mieszkańców
   Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV 1350
   Odnawialne źródła energii w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 3165
   Program ograniczenia niskiej emisji - SMOG STOP 6211
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
   Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 1749
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 7549
     Dowody osobiste 4095
    ›    Wzór formularza - "Wniosek o wydanie dowodu osobistego" 2629
     Meldunki 2781
    ›    Wzory formularzy 3078
     Mieszkania 2175
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 2128
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 1750
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 2140
     Nieruchomości 2817
    ›    Podział nieruchomości 2482
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 1855
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 2079
     Działalność gospodarcza 2545
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 2071
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1797
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1796
    ›    Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 1835
    ›    Zaświadczenia o dokonaniu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 1752
     Zezwolenia i decyzje 2737
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 2489
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 1874
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 1862
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 1773
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 1604
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 2290
    ›    Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 1293
     Zaświadczenia 2654
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 1704
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 1683
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
   Obwieszczenia o wszczęciu postępowania 103
Plany miejscowe
   Obwieszczenia 1864
   Plan miejscowy dla miejscowości Panki 7835
   Plan miejscowy dla miejscowości Cyganka Pacanów 4509
   Plan miejscowy dla miejscowości Kostrzyna Kotary 3395
   Gminna Ewidencja Zabytków 3401
   Plany miejscowe uchwalone 21.06.2013 r. 4865
   Plany miejscowe uchwalone 30.07.2015 r. 3565
   Plany miejscowe uchwalone 09.10.2015 r. 3660
   Plan miejscowy dla terenu w obrębie Panki, gmina Panki 1636
   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszarów w Gminie Panki uchwalony w dniu 28.06.2021 r. 1366
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
   Podstawowe informacje 5647
   Wykaz kart informacyjnych 4965
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki
   Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium 5162
   Studium uchwalone w dniu 2 czerwca 2015 r. 3320
   Obwieszczenia 480
   Studium uchwalone w dniu 30.11.2022 r. 11
Inne
   KGW 407
   SENIORZY 1316
   ZDROWIE 762
   Zakup preferencyjny paliwa stałego 63
   USUWANIE FOLII ROLNICZYCH 303
   RODO 1136
     Informacja o wykonaniu przez UG Panki prawomocnych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdzających naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych 67
   NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 45552
   Azbest 6977
   OŚWIATA 44
   Ogłoszenia 178606
   Jednostki organizacyjne 9440
     Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 6649
    ›    Kontakt 4177
    ›    Kierownictwo 3520
    ›    Wykorzystanie Hali Sportowej i regulaminy 6288
     Gminna Biblioteka Publiczna 5933
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 12760
     Szkoły Podstawowe 9328
     Przedszkole w Pankach 5780
   Sporządzenie testamentu urzędowego (allograficznego) 1127
   Jednostki pomocnicze - sołectwa 6499
     Sołectwa 7152
   Organizacje pozarządowe na terenie Gminy Panki 5344
   Informacja publiczna 2310
   Spółki prawa handlowego 5131
   Oferty inwestycyjne 6744
     Infrastruktura 2431
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 2012
    ›    Stan elektryfikacji 1765
    ›    Stan telefonizacji 1801
    ›    Stan gospodarki komunalnej 2003
     Oferty 9844
   Rejestry i ewidencje 5293
     Rejestr skarg i wniosków 2794
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 2086
   Oświadczenia majątkowe 17127
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącej Rady Gminy Panki kadencji 2018/2023 969
     Oświadczenia majątkowe za 2020 rok 1348
     Oświadczenia majątkowe za 2021 rok 835
     Oświadczenia majątkowe składane w 2022 roku 422
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy Panki na zakończenie stosunku pracy 1070
     Wójt 8560
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko z dniem 1 sierpnia 2007 r. 4043
     Oświadczenie majątkowe Sekretarza pełniącego funkcję od 01.11.2015 r. 1417
     Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy pełniącego funkcję od 9 maja 2017 r. 958
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko z dniem 9 maja 2017 r. 1066
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 5524
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pankach 4991
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konieczkach 4993
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie 6418
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola w Pankach 3310
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach 2746
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach 3840
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola w Pankach powołanego na stanowisko od dnia 01 września 2007 r. - Jadwiga Tarnowska 3168
    ›    Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powołanego na stanowisko od dnia 01.08.2008 r. 3576
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora GOKiS pełniącego funkcję od 16.08.2011 r. 3233
    ›    Oświadczenie majątkowe specjalisty pracy socjalnej - T. Kuliberda 3089
    ›    Oświadczenie majątkowe p.o. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach 425
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy 1073
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki 5360
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2016 rok 3018
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2017 rok 2496
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki na początek kadencji 2721
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2018 rok 2341
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2019 rok 1726
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2020 rok 1596
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2021 rok 561
     Oświadczenie Wójta Gminy Panki na koniec kadencji 2014-2018 659
     Oświadczenie Przewodniczącej Rady Gminy w Pankach na koniec kadencji 2014-2018 758
     Oświadczenia majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko 20.07.2018 r. 555
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko 26.11.2018 r. 679
     Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Panki powołanego na stanowisko 30 stycznia 2019 roku 843
   Mikroporady dla małego przedsiębiorcy 3063
   Narodowe Siły Rezerwowe 4301
   Informacje nieudostępnione 2750
   Redakcja Biuletynu 5549
   Emisja Obligacji 44160
   Konsultacje społeczne 9938
   Deklaracja dostępności 1195
   Koordynator dostępności 173
Emisja Obligacji
   Obligacje 2051
   Opinie RIO 471
Łączna liczba odwiedzin:3201047