Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN1812079
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ316441
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Urząd
   Dane podstawowe 316441
     Elektroniczna Skrzynka Podawcza 2725
     Stanowiska - numery telefonów 2606
   Aktualności 41903
     Aktualności - rok 2018 359
     Aktualności - rok 2017 4884
     Aktualności - rok 2015 366
   Godziny urzędowania 10586
   Referendum Gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Panki oraz Rady Gminy Panki przed upływem kadencji 1349
   INFORMACJA O REFERENDUM LOKALNYM W SPRAWIE ODWOŁANIA ORGANÓW JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 724
   Struktura organizacyjna 11068
   Regulamin wprowadzania procedury naboru pracowników w Urzędzie Gminy 8694
     Procedura naboru na wolne miejsca parcy w Urzędzie Gminy 2118
     Ogłoszenie o naborze na wolne miejsce pracy w Urzędzie Gminy 4864
   Ogłoszenie o naborze na wolne miejsce pracy w Urzędzie Gminy 48422
   Regulamin Pracy Urzędu Gminy Panki 279
   Protokoły kontroli 4511
   Rejestr umów cywilnoprawnych 1954
PZU TRASY ZDROWIA
   Informacje o programie 2105
   Aktualności 3657
   Zaproszenia 2334
Organy
   Wójt Gminy 15776
     CV 4872
     Kompetencje 3153
     Kontakt 4571
     Dyżury 2405
     Zarządzenia Wójta Gminy Panki 2729
   Sekretarz 9825
     CV 3977
     Kompetencje 2995
   Skarbnik 8680
   Rada Gminy 24155
     Przewodniczący Rady 3978
     Skład Rady 4908
     Skład Osobowy Komisji Rewizyjnej 2114
     Skład Osobowy Komisji Budżetu i Finansów 1628
     Skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 1450
     Regulamin 1828
     Kompetencje 2051
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2008. 2863
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2009. 2661
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2010. 3071
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2011. 4490
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2012. 4978
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2013. 4177
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2014. 4767
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2015. 3515
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2016. 1692
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2017. 877
     Protokoły z obrad Sesji Rady Gminy Panki - rok 2018. 74
     Sesje Rady Gminy Panki 4686
    ›    Najbliższa sesja Rady Gminy Panki w 2009 r. 3214
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2010 r. 1415
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2011 r. 1725
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2012 r. 2261
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2013 r. 1790
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2014 r. 2365
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2015 r. 3675
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2016 r. 1728
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2017 r. 1072
    ›    Najbliższa Sesja Rady Gminy Panki w 2018 r. 140
     Uchwały Rady Gminy - rok 2004 1721
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 12 lutego 2004 roku 4202
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 kwietnia 2004 roku 3241
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 21 czewrca 2004 roku 2117
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 września 2004 roku. 2633
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 3 listopada 2004 roku 2302
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 07 grudnia 2004 roku 2475
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2004 roku 2531
     Uchwały Rady Gminy - rok 2005 1571
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 31 marca 2005 r. 3451
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 kwietnia 2005 roku 1769
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 23 czerwca 2005 roku 3134
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 listopada 2005 roku. 2561
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 31 marca 2006 roku 1721
     Uchwały Rady Gminy - rok 2006 1508
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 kwietnia 2006 roku 1296
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 lipca2006 roku 1813
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 26 października 2006 roku. 2023
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 06.12.2006 r. 1883
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 grudnia 2006 roku. 2211
     Uchwały Rady Gminy - rok 2007 1583
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 15 lutego 2007 roku 1663
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 13 kwietnia 2007 roku 1617
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 kwietnia 2007 roku 2267
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 18 czerwca 2007 roku 1571
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 lipca 2007 roku 1631
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 31 października 2007 roku 1396
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 14 grudnia 2007 roku 2149
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 grudnia 2007 roku 1333
     Uchwały Rady Gminy - rok 2008 1490
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 kwietnia 2008 roku 1261
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 maja 2008 roku 1258
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 2 czerwca 2008 roku 1233
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 13czerwca 2008 roku 964
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 sierpnia 2008 roku 2224
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 października 2008 roku 1583
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 22 i 29 grudnia 2008 roku 3320
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 marca 2008 roku 190
     Uchwały Rady Gminy - rok 2009 1498
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 23 lutego 2009 roku 2075
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 marca 2009 roku 1515
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 kwietnia 2009 roku 1285
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 26 czerwca 2009 roku 2316
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29 września 2009 roku 1355
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 09 listopada 2009 roku 1831
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2009 roku 1578
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 19.03.2010 roku 2406
     Uchwały Rady Gminy - rok 2010 1664
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 29.04.2010 r. 1505
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 24.06.2010 r. 1601
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 13.07.2010 r. 1142
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 17.09.2010 r. 1633
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 09.12.2010 r. 1205
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 01.12.2010 r. 1511
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 10.11.2010 r. 1940
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28.12.2010 r. 1742
     Uchwały Rady Gminy - rok 2011 2185
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 10.01.2011 r. 1884
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 09.02.2011 r. 1521
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 25 marca 2011 r. 1520
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 maja 2011 r. 2102
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 czerwca 2011 r. 2127
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 15 lipca 2011 r. 1255
    ›    - Sesja Rady Gminy Panki z dnia 25 sierpnia 2011 r. 1388
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 września 2011 r. 1220
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 listopada 2011 roku 1794
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 14 grudnia 2011 r. 1340
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2011 r. 1736
     Uchwały Rady Gminy - rok 2012 1927
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 02.02.2012 r. 6249
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 23 marca 2012 r. 2489
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 kwietnia 2012 r. 3467
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2012 r. 2927
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 14 września 2012 r. 3741
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 17 października 2012 r. 2959
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 listopada 2012 r. 4753
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 grudnia 2012 r. 3385
     Uchwały Rady Gminy - rok 2013 1958
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 28 stycznia 2013 roku 2602
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 25 lutego 2013 roku 2739
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 27 marca 2013 roku 1762
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 15 maja 2013 roku 1942
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 20 maja 2013 roku 918
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 21 czerwca 2013 roku 1786
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 24 lipca 2013 roku 1282
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 sierpnia 2013 roku 1406
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 22 października 2013 roku 1293
    ›     Sesja Rady Gminy Panki z dnia 8 listopada 2013 roku 1470
    ›    Sesja Rady Gminy Panki z dnia 30 grudnia 2013 roku 1465
     Uchwały Rady Gminy - rok 2014 6964
     Uchwały Rady Gminy - rok 2015 9049
     Uchwały Rady Gminy - rok 2016 2243
     Uchwały Rady Gminy - rok 2017 993
     Uchwały Rady Gminy - rok 2018 66
   Projekty Uchwał Rady Gminy Panki 4009
     Konsultacje społeczne 852
     Komisja Budżetu i Finansów 1557
    ›    Przedmiot działania 863
    ›    Skład osobowy 1133
     Komisja Rewizyjna 1450
    ›    Przedmiot działania 744
    ›    Skład osobowy 1087
     Komisja Oświaty, Kultury i Sportu 652
    ›    Skład osobowy 598
   Komórki organizacyjne 8511
     Inspektorat Finansowy 2508
    ›    Podatki i opłaty lokalne 2118
     Inspektorat finansowo - księgowy obsługi oświaty 3197
     Inspektorat gospodarki komunalnej 4048
   Urząd Stanu Cywilnego 8487
     Wzór formularza - "Wniosek o wydanie odpisu skróconego, zupełnego aktu" 1818
   Samodzielne stanowiska 7847
     Gospodarka gruntami 2920
     Planowanie przestrzenne i gospodarka lokalami 2664
     Ewidencja ludności 3076
     Działalność gospodarcza 2826
     Ochrona środowiska i infrastruktura techniczna 2951
     Obsługa Rady. Kultura i zdrowie. 2710
     Kadry i sprawy organizacyjne 2897
Prawo Lokalne
   Statut 6840
   Regulamin 3888
   Budżet Gminy Panki na 2014 rok 2264
   Budżet Gminy Panki na 2015 rok 1640
   Budżet Gminy Panki na 2016 rok 1169
   Budżet Gminy Panki na 2017 rok 302
   Budżet Gminy Panki na 2018 rok 286
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok 1969
    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok 3390
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok 1225
   Podatki i opłaty lokalne 6452
     Podatek od nieruchomości, opłaty targowej na rok 2004, zwolnień podatkowych oraz poboru opłaty targowej 2877
    ›    Podmiot opodatkowania 1277
    ›    Przedmiot opodatkowania 1336
    ›    Termin powstania obowiązku podatkowego 1256
    ›    Termin płatności 1255
    ›    Stawki podatku 1264
     Podatek od środków transportowych 1756
     Podatek rolny 1488
    ›    Obniżenie ceny skupu żyta 1251
    ›    Zwolnienia od podatku rolnego 1180
     Podatek leśny 1553
     Podatek od posiadania psów 1601
     Opłata stała za czynności nie objęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy 1287
     Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy 1392
     Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej 1284
     Wzory informacji i deklaracji podatkowych 2129
    ›    Informacje podatkowe 1258
    ›    Deklaracje podatkowe 2033
    ›    Informacje podatkowe na 2005 rok 986
    ›    Deklaracje podatkowe na 2005 rok 1111
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. 987
   Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok 232
   Informacje Urzędu 6585
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2826
     Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 8026
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Panki 1077
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kostrzyna Kotary 1126
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Cyganka i Pacanów 1310
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Panki 1008
    ›    Ogłoszenie o uchwaleniu zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Panki 496
     Zarządzenia Wójta 2151
    ›    Rok 2015 1597
     Decyzje i inne akty administracyjne 1887
    ›    Rok 2015 1295
     Obwieszczenia i zawiadomienia 4559
   Strategia rozwoju 4545
   Protokoły 4427
   Ochrona środowiska 4853
     Gminny Program Ochrony Środowiska 1936
     Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Panki 1764
     Zarządzenie w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezowlenia w zakresie zbierania odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Panki 1600
     Zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów 1515
     Projekt "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Panki na lata 2011 - 2032" 1120
     Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 2524
     Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 995
     Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 331
Zamówienia Publiczne
   Plany Zamówień Publicznych 305
   Ogłoszenia Przetargów 74474
     Rok 2005 10266
     Rok 2006 14389
     Rok 2007 12619
     Rok 2008 22182
     Rok 2009 13561
     Rok 2010 12170
     Rok 2011 15156
     Rok 2012 20052
     Rok 2013 15690
     Rok 2014 42319
     Rok 2015 23810
     Rok 2016 16720
     Rok 2017 24658
     Rok 2018 913
   Ogłoszenia o wynikach przetargów 12073
     Rok 2006 2873
     Rok 2007 1751
     Rok 2008 1834
     Rok 2009 3626
     Rok 2010 2967
     Rok 2011 3490
     Rok 2012 5261
     Rok 2013 3791
     Rok 2014 2674
     Rok 2015 3716
     Rok 2016 1412
     Rok 2017 1455
     Rok 2018 46
Programy i dotacje dla mieszkańców
   Odnawialne źródła energii w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna 675
   Program ograniczenia niskiej emisji - SMOG STOP 1891
Załatwianie Spraw
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 4889
     Dowody osobiste 2592
    ›    Wzór formularza - "Wniosek o wydanie dowodu osobistego" 1290
     Meldunki 1937
    ›    Wzory formularzy 1564
     Mieszkania 1441
    ›    Przyznanie dodatku mieszkaniowego 1200
    ›    Wykup lokalu mieszkalnego komunalnego przez dotychczasowego najemcę 951
    ›    Przyznanie mieszkania komunalnego 1152
     Nieruchomości 1637
    ›    Podział nieruchomości 1267
    ›    Nabycie gruntu w użytkowanie wieczyste 1040
    ›    Nadanie numeru porządkowego nieruchomości 1235
     Działalność gospodarcza 1742
    ›    Zarejestrowanie działalności gospodarczej 1242
    ›    Zmiana wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 1081
    ›    Skreślenie z ewidencji działalności gospodarczej 1053
    ›    Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych 1128
    ›    Zaświadczenia o dokonaniu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 979
     Zezwolenia i decyzje 1745
    ›    Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów 1456
    ›    Wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy agresywnej 1116
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży 1063
    ›    Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu sprzedaży 1050
    ›    Wydanie decyzji o organizacji imprezy masowej 889
    ›    Wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 1261
    ›    Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 501
     Zaświadczenia 1602
    ›    Wydanie świadectwa pochodzenia zwierząt i kolczyków ewidencyjnych 956
    ›    Spisywanie zeznań świadków w sprawie rentowej 975
Plany miejscowe
   Plan miejscowy dla miejscowości Panki 3597
   Plan miejscowy dla miejscowości Cyganka Pacanów 2195
   Plan miejscowy dla miejscowości Kostrzyna Kotary 2119
   Gminna Ewidencja Zabytków 2185
   Plany miejscowe uchwalone 21.06.2013 r. 2265
   Plany miejscowe uchwalone 30.07.2015 r. 1525
   Plany miejscowe uchwalone 09.10.2015 r. 1406
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie
   Podstawowe informacje 4078
   Wykaz kart informacyjnych 3826
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Panki
   Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany Studium 2206
   Studium uchwalone w dniu 2 czerwca 2015 r. 1351
Inne
   NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI 21328
   Azbest 3844
   Ogłoszenia 102195
   Jednostki organizacyjne 7641
     Gminny Ośrodek Kultury i Sportu 4248
    ›    Kontakt 1965
    ›    Kierownictwo 2027
    ›    Wykorzystanie Hali Sportowej i regulaminy 3617
     Gminna Biblioteka Publiczna 4257
     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 8417
     Gimnazjum 2582
     Szkoły Podstawowe 5873
     Przedszkole w Pankach 4100
   Jednostki pomocnicze 4198
     Sołectwa 4323
    ›    Statut Sołectw 1257
     Dzielnice 1329
     Osiedla 1235
   Organizacje pozarządowe na terenie Gminy Panki 4189
   Informacja publiczna 959
   Spółki prawa handlowego 3788
   Oferty inwestycyjne 5261
     Infrastruktura 1891
    ›    Stan zaopatrzenia w wodę 1209
    ›    Stan elektryfikacji 1097
    ›    Stan telefonizacji 1085
    ›    Stan gospodarki komunalnej 1254
     Oferty 9321
   Rejestry i ewidencje 4247
     Rejestr skarg i wniosków 1371
     Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw 1412
   Oświadczenia majątkowe 11004
     Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy pełniącego funkcję do 26.02.2013 r. 4578
     Wójt 6688
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko z dniem 1 sierpnia 2007 r. 3266
     Oświadczenia majątkowe Wójta Gminy kadencji 2010 - 2014 3274
     Oświadczenia majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Panki kadencji 2010-2014 4266
     Oświadczenie majątkowe Sekretarza pełniącego funkcję od 26.02.2013 do 30.10.2015 r. 1473
     Oświadczenie majątkowe Sekretarza pełniącego funkcję od 01.11.2015 r. 821
     Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy pełniącego funkcję od 9 maja 2017 r. 191
     Oświadczenie majątkowe Skarbnika Gminy powołanego na stanowisko z dniem 9 maja 2017 r. 191
     Kierownicy jednostek organizacyjnych 3613
    ›    Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 2991
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pankach 2951
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Konieczkach 2981
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Aleksandrowie 4052
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gimnazjum w Pankach 3119
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola w Pankach 2231
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pankach 1838
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pankach 2106
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora Przedszkola w Pankach powołanego na stanowisko od dnia 01 września 2007 r. - Jadwiga Tarnowska 2000
    ›    Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej powołanego na stanowisko od dnia 01.08.2008 r. 2070
    ›    Oświadczenie majątkowe Dyrektora GOKiS pełniącego funkcję od 16.08.2011 r. 1901
    ›    Oświadczenie majątkowe specjalisty pracy socjalnej - T. Kuliberda 1499
     Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki 3024
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2010 rok 2107
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2011 rok 4989
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2012 rok 2032
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2013 rok 1410
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych Gminy składane na koniec kadencji 2010-2014 2585
    ›    Oświadczenia majątkowe radnych Gminy składane na początek kadencji 2014-2018 2813
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2014 rok 2570
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2015 rok 1176
    ›    Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Panki za 2016 rok 753
   Mikroporady dla małego przedsiębiorcy 2161
   Narodowe Siły Rezerwowe 3356
   Informacje nieudostępnione 1718
   Redakcja Biuletynu 4731
   Emisja Obligacji 26700
   Konsultacje społeczne 3545